EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0042

2010 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 42/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 12, 19.1.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 156 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/42/oj

19.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 42/2010

2010 m. sausio 15 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą, remiantis šios lentelės 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu,

Pirmininko vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Produktas, kurio sudėtyje yra (masės %):

miežių želmenų miltelių

28,8

medaus

27,5

kviečių želmenų miltelių

21,5

mėlynžiedės liucernos miltelių

21,5

stearino rūgšties

0,4

pipirų

0,25

chromo pikolinato

0,01

(atitinka 8,7 μg chromo vienoje tabletėje)

Produktas teikiamas mažmeninei prekybai tablečių pavidalu ir vartojamas kaip maisto papildas (viena tabletė du kartus per dieną).

2106 90 98

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 2106, 2106 90 ir 2106 90 98 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas neatitinka 19 skirsnio 2 pastabos b punkto 2 papunkčio reikalavimų dėl sudėties ir teikimo ir todėl, kad jis vartojamas kaip maisto papildas.

Produktas neatitinka 30 skirsnio 1 papildomosios pastabos reikalavimų, nes nenurodyta nei kokios konkrečios ligos atveju jis vartojamas, nei kokia veikliųjų medžiagų koncentracija. Dėl to produktas nelaikytinas augaliniu vaistiniu preparatu, kaip apibrėžta 3004 pozicijoje.

Todėl produktas laikytinas 2106 pozicijos aprašymą atitinkančiu maisto produktu, nenurodytu kitoje vietoje, jis vartojamas kaip dietinis papildas gerai sveikatos būklei ar gerai savijautai palaikyti. (Taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 2106 pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 16 punktą).


Top