EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0378

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2009 dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus cereus var. toyoi naujai paskirčiai kaip veislinių triušių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Rubinum S.A .) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 116, 9.5.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 42 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 06/09/2015; panaikino 32015R1399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/378/oj

9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 378/2009

2009 m. gegužės 8 d.

dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus cereus var. toyoi naujai paskirčiai kaip veislinių triušių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Rubinum S.A.)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naujai paskirčiai – kaip veislinių triušių pašarų priedą – naudoti mikroorganizmų preparatą Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012; preparatas priskirtinas „zootechninių priedų“ kategorijai.

(4)

Neterminuotas leidimas naudoti mikroorganizmų preparatą paršeliams iki 2 mėn. amžiaus ir paršavedėms buvo suteiktas Reglamentu (EB) Nr. 256/2002 (2), paršeliams ir penimoms kiaulėms – Reglamentu (EB) Nr. 1453/2004 (3), mėsiniams galvijams – Reglamentu (EB) Nr. 255/2005 (4), mėsiniams triušiams ir mėsiniams viščiukams – Reglamentu (EB) Nr. 1200/2005 (5), paršeliams (2 mėn.) ir paršavedėms – Reglamentu (EB) Nr. 1143/2007 (6), o leidimas naudoti minėtą preparatą dešimt metų mėsiniams kalakutams – Reglamentu (EB) Nr. 166/2008 (7).

(5)

Buvo pateikta naujų duomenų, kuriais pagrindžiamas prašymas leisti naudoti šį preparatą veisliniams triušiams. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2008 m. gruodžio 9 d. nuomonėje (8) padarė išvadą, kad Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012 preparatas neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Nuomonėje teigiama, kad naudoti šį preparatą dar vienai gyvūnų kategorijai yra saugu, be to, tai yra labai naudinga bendram produktyvumui ir sumažina triušiukų mirtingumą žindymo laikotarpiu. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patikrino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(6)

Atlikus preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį „zootechninių priedų“ kategorijai ir funkcinei „žarnyno floros stabilizatorių“ grupei, leidžiama naudoti kaip gyvūnų mitybos priedą minėtame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 41, 2002 2 13, p. 6.

(3)  OL L 269, 2004 8 17, p. 3.

(4)  OL L 45, 2005 2 16, p. 3.

(5)  OL L 195, 2005 7 27, p. 6.

(6)  OL L 256, 2007 10 2, p. 23.

(7)  OL L 50, 2008 2 23, p. 11.

(8)  EMST leidinys (2008 m.) 913, p. 1–3.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai.

4b1701

Rubinum S.A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Priedo sudėtis:

Bacillus cereus var. toyoi preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 1010 KSV/g priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analizės metodas (1):

Skaičiavimas: taikant paskleidimo ant plokštelės metodą, naudojant triptono sojos agarą, iš anksto karščiu apdorojus pašaro ėminius, ir impulsinę lauko gelių elektroforezę (PFGE).

Veisliniai triušiai

0,2 × 109

1 × 109

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti saugos akinius ir pirštines.

3.

Galima naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidiostatų: robenidinas

4.

Galima naudoti veislinių triušių pašaruose nuo sukergimo iki jauniklių atjunkymo pabaigos.

2019 m. gegužės 29 d.


(1)  Išsamus analizės metodų aprašymas pateikiamas Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top