EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0297

2009/297/EB: 2009 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/866/EB dėl jo galiojimo laikotarpio (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1876) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/297/oj

27.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/866/EB dėl jo galiojimo laikotarpio

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1876)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/297/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas Nr. 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (2) buvo priimtas dėl tam tikrų iš Peru importuojamų dvigeldžių moliuskų užkrėtimo hepatito A virusu, kuris buvo nustatyta hepatito A protrūkio tarp žmonių priežastis. Šis sprendimas taikomas iki 2009 m. kovo 31 d.

(2)

Peru valdžios institucijos pateikė tam tikrą informaciją apie vykdomas taisomąsias priemones siekiant gerinti dvigeldžių moliuskų, skirtų eksportuoti į Bendriją, gamybos kontrolę.

(3)

Vis dėlto ta informacija nėra pakankama ir Peru turi būti atliktas Komisijos patikrinimas.

(4)

Kol Peru valdžios institucijos pateiks visą reikiamą informaciją ir bus gauti patikrinimo rezultatai, tikslinga pratęsti Sprendimo 2008/866/EB taikymą iki 2009 m. lapkričio 30 d.

(5)

Todėl Sprendimą 2008/866/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/866/EB 5 straipsnyje data „2009 m. kovo 31 d.“ pakeičiama data „2009 m. lapkričio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 307, 2008 11 18, p. 9.


Top