EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1136

2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1136/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

OJ L 307, 18.11.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 279 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; panaikino 32013R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1136/oj

18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1136/2008

2008 m. lapkričio 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (1), ypač į jo 1 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 810/2008 (2), autentiškumo sertifikatai turi būti išduoti prieš įvežant jautieną ir veršieną į Bendriją. Eksportuojančių šalių valdžios institucijų, kurioms suteikta teisė išduoti minėtuosius sertifikatus, sąrašas pateiktas to reglamento priede.

(2)

Paragvajus pakeitė autentiškumo sertifikatus išduodančios institucijos pavadinimą. Todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 810/2008 7 straipsnio 2 dalimi, reglamento II priede nurodytas sąrašas turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(3)

Siekiant, kad neseniai išduotuose autentiškumo sertifikatuose nurodytos institucijos pavadinimas nesiskirtų nuo Reglamente (EB) Nr. 810/2008 nurodytos institucijos pavadinimo, pastarojo reglamento pakeitimas turėtų būti taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d. – datos, nuo kurios skaičiuojami einamieji tarifinės kvotos taikymo metai. Kalbant apie praėjusius tarifinės kvotos taikymo metus, pasibaigusius 2008 m. birželio 30 d., Komisija negavo jokios informacijos apie kompetentingų Paragvajaus valdžios institucijų išduotus autentiškumo sertifikatus.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 810/2008 II priede įrašas, susijęs su leidimus išduodančia Paragvajaus institucija, keičiamas taip:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(2)  OL L 219, 2008 2 14, p. 3.


Top