EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0186

2008 m. kovo 3 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/186/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP dėl Irako

OJ L 59, 4.3.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/186/oj

4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/31


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/186/BUSP

2008 m. kovo 3 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP dėl Irako

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. liepos 7 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP (1) dėl Irako, įgyvendindama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją (JTST) 1483 (2003).

(2)

2007 m. gruodžio 18 d. JTST priėmė Rezoliuciją 1790 (2007), kuria, inter alia, ji nusprendė, kad specialūs susitarimai dėl atsiskaitymų už iš Irako eksportuojamą naftą, naftos produktus ir gamtines dujas, taip pat dėl tam tikro Irako turto imuniteto nuo teisinių procesinių veiksmų, kaip nurodyta JTSTR 1483 (2003) 12, 20 ir 22 dalyse ir JTSTR 1546 (2004) 24 ir 27 dalyse, turėtų būti toliau taikomi iki 2008 m. gruodžio 31 d.

(3)

Todėl Bendroji pozicija 2003/495/BUSP turėtų būti iš dalies pakeista.

(4)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 2003/495/BUSP iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Visos pajamos, gautos pardavus iš Irako eksportuojamą naftą, naftos produktus ir gamtines dujas nuo 2003 m. gegužės 22 d., pervedamos į Irako plėtros fondą JTST rezoliucijoje 1483 (2003) nustatytomis sąlygomis.“

2.

5 straipsnyje įrašoma 4 dalis:

„4.   1 dalyje ir 2 dalies a ir b punktuose nurodytos privilegijos ir imunitetai netaikomi jokiam galutiniam sprendimui, kylančiam iš sutartinio įsipareigojimo, kurį Irakas prisiėmė po 2004 m. birželio 30 d.“

3.

7 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tarybos bendrosios pozicijos 2003/495/BUSP 4 ir 5 straipsnių nuostatos taikomos iki 2008 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/553/BUSP 2 straipsnis panaikinamas.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PODOBNIK


(1)  OL L 169, 2003 7 8, p. 72. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2004/533/BUSP (OL L 246, 2004 7 20, p. 32).


Top