EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0067

2008 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 67/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais

OJ L 23, 26.1.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 157 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/67(1)/oj

26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 67/2008

2008 m. sausio 25 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo (1), ypač į jos 27 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 3199/93 (2) numatyta, kad denatūrantai, naudojami kiekvienoje valstybėje narėje visiškam etilo alkoholio denatūravimui pagal Direktyvos Nr. 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies a punktą, turi būti nurodyti to reglamento priede.

(2)

Pagal Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies a punktą reikalaujama, kad valstybės narės neapmokestintų akcizais alkoholio, kuris buvo visiškai denatūruotas pagal bet kurios valstybės narės reikalavimus, jeigu apie tokius reikalavimus buvo tinkamai pranešta ir jeigu jie buvo patvirtinti pagal to straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas sąlygas.

(3)

Bulgarija ir Rumunija pranešė, kokius denatūratus ketina naudoti.

(4)

Komisija 2007 m. sausio 1 d. perdavė kitoms valstybėms narėms Bulgarijos pranešimą, 2007 m. sausio 9 d. – Rumunijos pranešimą.

(5)

Dėl praneštų reikalavimų gauta prieštaravimų. Todėl tinkamai laikytasi Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos, ir Bulgarijos bei Rumunijos pranešti reikalavimai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 3199/93 priedą.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 3199/93 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Akcizo mokesčių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3199/93 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 1992 10 31, p. 21. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 288, 1993 11 23, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2023/2005 (OL L 326, 2005 12 13, p. 8).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 3199/93 priedas papildomas šiomis dalimis:

„Bulgarija

Kad etilo alkoholis būtų visiškai denatūruotas, į 100 litrų etilo alkoholio, kurio minimali faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 90 % tūrio, reikia kartu sudėti toliau išvardytas medžiagas laikantis nurodytų kiekių:

5 litrus metiletilketono,

2 litrus izopropilo alkoholio,

0,2 gramo metileno mėlynojo.

Rumunija

Hektolitre grynojo alkoholio:

1 gramas denatonio benzoato,

2 litrai metiletilketono (butanono) ir

0,2 gramo metileno mėlynojo.“


Top