EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0066

2008 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 66/2008, leidžiantis pradėti naudoti metinę tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms 2008 ir vėlesniais metais

OJ L 23, 26.1.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/66/oj

26.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 66/2008

2008 m. sausio 25 d.

leidžiantis pradėti naudoti metinę tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms 2008 ir vėlesniais metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1996 gruodžio 6 d. Tarybos sprendimą 96/753/EB dėl Susitarimo, sudaromo pasikeičiant laiškais, tarp Europos bendrijos iš vienos pusės ir Norvegijos Karalystės iš kitos pusės dėl 2 protokolo prie Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės sudarymo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarime pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo 2 protokolo, patvirtinto Sprendimu 96/753/EB, numatoma metinė tarifinė kvota Norvegijos kilmės importuojamam šokoladui ir kitiems maisto produktams, turintiems kakavos. Būtina leisti pradėti naudoti minėtą kvotą 2008 ir vėlesniais metais.

(2)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Tikslinga numatyti, kad šiuo reglamentu leista naudoti tarifinė kvota būtų administruojama laikantis šių taisyklių.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos Sutarties I priede neišvardintais perdirbtais žemės ūkio produktais vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir vėlesniais metais priede išvardytoms į Bendriją importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms taikomi tame priede nurodyti muitai, neviršijant jame nurodytos metinės kvotos.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytą tarifinę kvotą laikydamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnių administruoja Komisija.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 345, 1996 12 31, p. 78.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Metinė kvota

Taikomas muito tarifas

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, išskyrus kakavos miltelius, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių klasifikacinis KN kodas yra 1806 10

5 500 tonų

35,15 EUR/100 kg


Top