EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0463

2007/463/EB: 2007 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/942/EB, leidžiantį valstybėms narėms priimti sprendimus pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl trečiose šalyse išaugintai miško dauginamajai medžiagai suteiktų garantijų (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3173)

OJ L 175, 5.7.2007, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/463/oj

5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/942/EB, leidžiantį valstybėms narėms priimti sprendimus pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl trečiose šalyse išaugintai miško dauginamajai medžiagai suteiktų garantijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3173)

(2007/463/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (1), ypač į jos 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2005/942/EB (2) leidžiama valstybėms narėms priimti sprendimus pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl nurodytose trečiose šalyse išaugintai nurodytų rūšių miško dauginamajai medžiagai suteiktų garantijų.

(2)

Šios tvarkos taikymas turėtų būti pratęstas, kol bus suteiktos reikalingos garantijos.

(3)

Tikslinga įtraukti Naująją Zelandiją kaip trečiąją šalį, iš kurios leidžiama įvežti nustatytos šaltinio tapatybės kategorijos Pinus radiata rūšies miško dauginamąją medžiagą, ir nurodyti, kad tos rūšies miško dauginamąją medžiagą leidžiama įvežti iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2005/942/EB.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/942/EB priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 11, 2000 1 15, p. 17.

(2)  OL L 342, 2005 12 24, p. 92. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

Sprendimo 2005/942/EB priedas iš dalies pakeičiamas taip:

1)

Lentelėje įrašomas toks įrašas tarp Kroatijai ir Norvegijai skirtų įrašų:

„Kilmės šalis

Rūšys

Kategorija

Sėklinės bazės rūšis

Naujoji Zelandija

Pinus radiata D. Don

ŠTN

SŠ, M“

2)

Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtas įrašas lentelėje keičiamas taip:

„Kilmės šalis

Rūšys

Kategorija

Sėklinės bazės rūšis

Jungtinės Amerikos Valstijos (Vašingtonas, Oregonas, Kalifornija)

Abies grandis Lindl.

ŠTN, AR, P

SŠ, M, SO, ŠT

Picea sitchensis Carr.

ŠTN

SŠ, M

Pinus contorta Loud

ŠTN

SŠ, M

Pinus radiata D. Don

ŠTN

SŠ, M

Pseudotsuga menziesii Franco

ŠTN, AR, P

SŠ, M, SO, ŠT“


Top