EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2396R(01)

2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2396/2001, nustatančio prekybos porais standartą, klaidų ištaisymas ( OL L 325, 2001 12 8 ) (Specialiojo leidimo 3 skyrius, 34 tomas, p. 285)

OJ L 129, 17.5.2007, p. 71–72 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2396/corrigendum/2007-05-17/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/71


2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2396/2001, nustatančio prekybos porais standartą, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 325, 2001 m. gruodžio 8 d. )

(Specialiojo leidimo 3 skyrius, 34 tomas, p. 285)

1)

285 puslapis, 2 konstatuojamosios dalies antras sakinys:

yra:

„Taip pat pageidaujama, kad I rūšies ankstyviesiems porams būtų leidžiami didesni nuokrypiai“,

turi būti:

„Taip pat pageidaujama, kad I klasės ankstyviesiems porams būtų leidžiami didesni nuokrypiai“.

2)

286 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Visų rūšių (atsižvelgiant į kiekvienos rūšies specialias nuostatas ir leistinus nuokrypius) porai turi būti:“,

turi būti:

„Visų klasių (atsižvelgiant į kiekvienos klasės specialias nuostatas ir leistinus nuokrypius) porai turi būti:“.

3)

286 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos aštunta įtraukos

yra:

„—

neturintys normos ribas peržengiančios išorinės drėgmės <…>“,

turi būti:

„—

be nenatūralios išorinės drėgmės <…>“.

4)

286 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto trečios pastraipos antra įtrauka:

yra:

„<…> patenkinamos būklės“,

turi būti:

„<…> tinkamos būklės“.

5)

286 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Porai skirstomi į šias dvi rūšis:“,

turi būti:

„Porai skirstomi į šias dvi klases:“.

6)

286 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„i)

I rūšis

Šios rūšies porai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti veislei ir (arba) komercinei rūšiai būdingas savybes.“,

turi būti:

„i)

I klasė

Šios klasės porai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti veislei ir (arba) prekiniam tipui būdingas savybes.“

7)

287 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„ii)

II rūšis

Šiai rūšiai priskiriami porai, negalintys būti priskiriami I rūšiai, tačiau atitinkantys pirmiau nurodytus būtiniausius reikalavimus.“,

turi būti:

„ii)

II klasė

Šiai klasei priskiriami porai, negalintys būti priskiriami I klasei, tačiau atitinkantys pirmiau nurodytus minimalius reikalavimus“.

8)

287 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio trečios pastraipos pirma įtrauka:

yra:

„—

gležnas žiedkotis <…>“,

turi būti:

„—

gležnas sėklojus <…>“.

9)

287 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio trečios pastraipos antra įtrauka:

yra:

„—

nežymūs sutrenkimai <…>“,

turi būti:

„—

nežymūs lapų sumaigymai <…>“.

10)

287 puslapis, priedo III antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„<…> išilginei ašiai virš išsipūtusio kaklelio“,

turi būti:

„<…> išilginei storiausios stiebo dalies ašiai“.

11)

287 puslapis, priedo III antraštinės dalies trečia pastraipa:

yra:

„<…> ryšuliuke arba pakuotėje esančio I rūšies poro skersmuo neturi <…>“,

turi būti:

„<…> ryšuliuke arba pakuotėje esančio I klasės poro skersmuo neturi <…>“.

12)

287 puslapis, priedo IV antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Kiekviename pakete arba nesupakuotų porų ryšuliuke leidžiami produktų, neatitinkančių nurodytos rūšies reikalavimų, kokybės ir dydžio nuokrypiai.“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje arba nesupakuotų porų ryšuliuke leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų“.

13)

287 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunkčio pirma pastraipa:

yra:

„i)

I rūšis

Ankstyvieji porai: 10 % porų skaičiaus arba masės gali turėti gležną žiedkotį, įvyniotą kartu su apsaugota dalimi, 10 % porų gali dėl kurios nors kitos priežasties neatitikti šiai rūšiai keliamų reikalavimų, tačiau turi atitikti II rūšies reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais turi atitikti leistinus tos rūšies nuokrypius.“,

turi būti:

„i)

I klasė

Ankstyvieji porai: 10 % porų skaičiaus arba masės gali turėti gležną sėklojų, įvyniotą kartu su apsaugota dalimi, 10 % porų gali dėl kurios nors kitos priežasties neatitikti šiai klasei keliamų reikalavimų, tačiau turi atitikti II klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais turi atitikti leistinus tos klasės nuokrypius.“

14)

287 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunkčio antra pastraipa:

yra:

„10 % porų skaičiaus arba masės gali neatitikti šiai rūšiai keliamų reikalavimų, tačiau turi atitikti II rūšies reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais turi atitikti leistinus tos rūšies nuokrypius.“,

turi būti:

„10 % porų skaičiaus arba masės gali neatitikti šiai klasei keliamų reikalavimų, tačiau turi atitikti II klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais turi atitikti leistinus tos klasės nuokrypius.“

15)

287 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirmos pastraipos pirma eilutė:

yra:

„ii)

II rūšis

10 % porų skaičiaus arba masės gali neatitikti nei šiai rūšiai keliamų reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų <…>“,

turi būti:

„ii)

II klasė

10 % porų skaičiaus arba masės gali neatitikti nei šiai klasei keliamų reikalavimų, nei minimalių reikalavimų <…>“.

16)

287 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punktas:

yra:

„Visoms rūšims: <…> neatitikti būtiniausių reikalavimų skersmens dydžiui ir (I rūšies porams) vienodumo reikalavimų“,

turi būti:

„Visoms klasėms: <…> neatitikti minimalių skersmens dydžio ir (I klasės porams) vienodumo reikalavimų“.

17)

287 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos 2 eilutė:

yra:

„<…> veislės arba komercinės rūšies, <…>“,

turi būti:

„<…> veislės arba prekinio tipo, <…>“.

18)

288 puslapis, priedo VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

Rūšis“,

turi būti:

„—

Klasė“.


Top