EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0190

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 190/2007, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1819/2004, nukrypstantį nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 dėl tam tikrų javų, ryžių ir javų išvestinių produktų eksporto licencijų išdavimo svarstymo laikotarpio

OJ L 57, 24.2.2007, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/190/oj

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 190/2007

2007 m. vasario 23 d.

panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1819/2004, nukrypstantį nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 dėl tam tikrų javų, ryžių ir javų išvestinių produktų eksporto licencijų išdavimo svarstymo laikotarpio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1342/2003, nustatančio specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (3), 8 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad toje pastraipoje nurodytų produktų eksporto licencijos išduodamos trečią darbo dieną nuo paraiškų pateikimo, jei per tą laiką nesiimama specialių priemonių. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1819/2004 (4) nukrypo nuo šios nuostatos, kad būtų atsižvelgta į Bendrijos rinkos aprūpinimą javais ir ryžiais 2004–2005 prekybos metais. Taikant šia leidžiančią nukrypti nuostatą tos eksporto licencijos yra išduodamos paraiškos pateikimo dieną, kai grąžinamosios išmokos suma yra lygi nuliui.

(2)

Kadangi nebėra šią leidžiančią nukrypti nuostatą pateisinančių rinkos sąlygų, Reglamentas (EB) Nr. 1819/2004 turėtų būti panaikintas.

(3)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1819/2004 panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1996/2006 (OL L 398, 2006 12 30, p. 1).

(4)  OL L 320, 2004 10 21, p. 13.


Top