EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0188

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 188/2007 dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 57, 24.2.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 84–86 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 253 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2019; panaikino 32019R0899 . Latest consolidated version: 27/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/188/oj

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 188/2007

2007 m. vasario 23 d.

dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae preparatą (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) kaip melžiamoms ožkoms ir melžiamoms avims skirtą pašarų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalies c punktą prie leidimo prašymo pridėtas analizės metodas yra susijęs su pašarų priedo veikliosios medžiagos nustatymu pašaruose. Todėl šio reglamento priede nurodytas analizės metodas neturi būti laikomas Bendrijos analizės metodu pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), 11 straipsnį.

(5)

2003 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 316/2003 dėl ilgalaikio leidimo naudoti pašarų priedą ir dėl laikino leidimo naudoti leistinus pašarų priedus naujai paskirčiai (3) Saccharomyces cerevisiae preparatą (NCYC Sc 47) buvo leista naudoti mėsinių galvijų mitybai, 2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2148/2004 dėl nuolatinio ir laikino leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus (4) – nujunkytų paršelių mitybai, 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1288/2004 dėl ilgalaikio leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl laikino leidimo nauja paskirtimi naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus (5) – paršavedžių mitybai, 2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 600/2005 dėl naujo leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatą kaip gyvūnų pašarų priedą, laikino leidimo naudoti priedą ir nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus gyvūnų pašarų priedus (6) – mėsinių triušių mitybai, 2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1811/2005 dėl laikino ir nuolatinio leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamą pašarų priedą nauja paskirtimi (7) – melžiamų karvių mitybai, o 2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1447/2006 dėl leidimo nauja paskirtimi naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą (8) – mėsinių ėriukų mitybai.

(6)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą melžiamoms ožkoms ir melžiamoms avims. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2006 m. liepos 12 d. nuomonėje padarė išvadą, kad Saccharomyces cerevisiae preparatas (NCYC Sc 47) neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai (9). Ji taip pat padarė išvadą, kad Saccharomyces cerevisiae preparatas (NCYC Sc 47) nekelia šiai papildomai gyvūnų kategorijai kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Remiantis šia nuomone, dėl šio preparato naudojimo gali žymiai padidėti primilžis iš melžiamų ožkų ir melžiamų avių. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Toje nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003. Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(3)  OL L 46, 2003 2 20, p. 15.

(4)  OL L 370, 2004 12 17, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1980/2005 (OL L 318, 2005 12 6, p. 3).

(5)  OL L 243, 2004 7 15, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1812/2005 (OL L 291, 2005 11 5, p. 18).

(6)  OL L 99, 2005 4 19, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2028/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 26).

(7)  OL L 291, 2005 11 5, p. 12.

(8)  OL L 271, 2006 9 30, p. 28.

(9)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl produkto „Biosaf Sc 47“ (Saccharomyces cerevisiae preparato) kaip smulkiesiems melžiamiems atrajotojams skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo. Priimta 2006 m. liepos 12 d., EMST leidinys (2006) 379, p. 1.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Priedo sudėtis:

Saccharomyces cerevisiae preparatas NCYC Sc 47, kuriame yra mažiausiai 5 × 109 KSV/g

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analizės metodai  (1)

Išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio mielių ekstrakto agarą, grindžiamą ISO 7954 metodu.

Polimerazės grandininė reakcija (PGR)

Melžiamos avys ir melžiamos ožkos

7 × 108

7,5 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Rekomenduojamos dozės:

Melžiamoms ožkoms: 3 × 109 KSV vienam gyvūnui per dieną.

Melžiamoms avims: 2 × 109 KSV vienam gyvūnui per dieną.

2017 3 16


(1)  Informacija apie analizės metodus pateikiama šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


Top