EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0922

2006/922/EB: 2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl korekcinių koeficientų, taikomų nuo 2006 m. vasario 1 d. , kovo 1 d. , balandžio 1 d. , gegužės 1 d. ir birželio 1 d. į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, atlyginimams, koregavimo

OJ L 354, 14.12.2006, p. 39–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 808–810 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/922/oj

14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 12 d.

dėl korekcinių koeficientų, taikomų nuo 2006 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, atlyginimams, koregavimo

(2006/922/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų darbuotojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2104/2005 (2), ypač į jo X priedo 13 straipsnio antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu Nr. 351/2006 (EB, Euratomas) (3), taikant nuostatų X priedo 13 straipsnio pirmąją pastraipą, nustatyti korekciniai koeficientai, kurie nuo 2005 m. liepos 1 d. taikomi trečiosiose šalyse dirbančių Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų (laikinai priimtų dirbti) darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų atlyginimams, išmokamiems tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta.

(2)

Atsižvelgiant į nuostatų X priedo 13 straipsnio antrąją pastraipą, nuo 2006 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. reikia koreguoti kai kuriuos korekcinius koeficientus, nes, remiantis Komisijos turimais statistiniais duomenimis, paaiškėjo, kad pagal korekcinį koeficientą ir atitinkamą valiutų keitimo kursą apskaičiuojamo pragyvenimo išlaidų kitimas kai kuriose trečiosiose šalyse buvo 5 % didesnis nuo paskutinio jų nustatymo ar koregavimo,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nuo 2006 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. korekciniai koeficientai, taikomi į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų atlyginimams, išmokamiems tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta, yra tokie, kokie nurodyti šio sprendimo priede.

Atlyginimų apskaičiavimui naudojami valiutų keitimo kursai nustatomi remiantis Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėmis ir atitinka pirmojoje pastraipoje nurodytą datą.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(2)  OL L 337, 2005 12 22, p. 7.

(3)  OL L 59, 2006 3 1, p. 1.


PRIEDAS

Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. vasario mėn.

Angola

120,0

Bangladešas

46,6

Bosnija ir Hercegovina

78,6

Žaliasis Kyšulys

78,6

Kuba

99,3

Gvinėja

61,2

Honkongas

94,8

Izraelis

102,2

Kenija

83,9

Libanas

94,4

Madagaskaras

74,5

Nikaragva

64,7

Nigeris

91,5

Naujoji Kaledonija

129,1

Uganda

62,1

Filipinai

61,3

Rusija

118,3

Sirija

62,9

Venesuela

63,4

Zimbabvė

36,2


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. kovo mėn.

Botsvana

69,9

Kamerūnas

108,0

Salvadoras

87,7

Laosas

74,0

Malavis

76,1

Dominikos Respublika

74,6

Tanzanija

62,5

Zimbabvė

44,4


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. balandžio mėn.

Saudo Arabija

94,1

Egiptas

55,1

Gvinėja

64,4

Haitis

105,5

Honkongas

101,9

Malis

93,8

Zimbabvė

48,7


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. gegužės mėn.

Beninas

92,1

Jordanija

73,2

Mozambikas

67,0

Pakistanas

53,8

Kongo Demokratinė Respublika

131,6

Zambija

79,9


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. birželio mėn.

Argentina

55,6

Botsvana

65,6

Čilė

78,9

Etiopija

85,1

Izraelis

105,5

Nepalas

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Centrinės Afrikos Respublika

123,6

Tanzanija

58,7

Tailandas

59,6

Jemenas

70,6


Top