EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1837

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1837/2006, atnaujinantis Atlanto silkių žvejybą TJTT IV c ir VII d zonose laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

OJ L 354, 14.12.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1837/oj

14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1837/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

atnaujinantis Atlanto silkių žvejybą TJTT IV c ir VII d zonose laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2006, nustatančiame 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatytos 2006 m. kvotos.

(2)

2006 m. vasario 28 d. pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 2 dalį Prancūzija pranešė Komisijai, kad nuo 2006 m. kovo 1 d. norėtų nutraukti Atlanto silkių žvejybą TJTT IV c ir VII d zonose laivais, plaukiojančiais su jos vėliava.

(3)

2006 m. balandžio 26 d. pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalį Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 636/2006, pagal kurį su Prancūzijos (4) vėliava plaukiojantiems laivams draudžiama žvejoti Atlanto silkes TJTT IV c ir VII d zonose ir kuris taikomas nuo tos dienos.

(4)

Remiantis informacija, kurią Komisijai pateikė Prancūzijos valdžios institucijos, Prancūzijai skirta kvota Atlanto silkėms TJTT IV c ir VII d zonose dar nėra išnaudota. Todėl turėtų būti leidžiama tuose vandenyse žvejoti Atlanto silkes su Prancūzijos vėliava plaukiojančiais arba joje registruotais laivais.

(5)

Siekiant, kad aptariamas Atlanto silkių kiekis būtų sužvejotas iki šių metų pabaigos, leidimas turėtų pradėti galioti nuo 2006 m. spalio 19 d.

(6)

Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 636/2006 turėtų būti panaikintas nuo 2006 m. spalio 19 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 636/2006 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1642/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 5).

(4)  OL L 112, 2006 4 26, p. 10.


PRIEDAS

Nr.

59

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

HER/4CXB7D – atnaujinimas

Rūšys

Atlanto silkė (Clupea harengus)

Zona

IV c, VII d

Data

2006 m. spalio 19 d.


Top