EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0755

2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/755/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

OJ L 308, 8.11.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 40 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 40 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 211 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/755/oj

8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/18


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/755/BUSP

2006 m. lapkričio 7 d.

dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/793/BUSP (1) dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurioje numatyta pratęsti nacionalinių leidimų atvykti ir būti valstybių narių, nurodytų Bendrojoje pozicijoje 2002/400/BUSP (2), teritorijoje galiojimą dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui.

(2)

Remdamasi Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymo įvertinimu, Taryba mano, kad leidimų galiojimas turėtų būti pratęstas dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP 2 straipsnyje nurodytos valstybės narės pagal tos bendrosios pozicijos 3 straipsnį išduotų nacionalinių leidimų atvykti ir būti jų teritorijoje galiojimą pratęsia dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui.

2 straipsnis

Taryba įvertina Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymą per 6 mėnesius nuo šios bendrosios pozicijos priėmimo dienos.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  OL L 299, 2005 11 16, p. 80.

(2)  OL L 138, 2002 5 28, p. 33. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2004/493/BUSP (OL L 181, 2004 5 18, p. 24).


Top