EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1642

2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1642/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006 dėl sužvejojamo bretlingių išteklių kiekio apribojimų ICES IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose

OJ L 308, 8.11.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 329–330 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 17 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1642/oj

8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1642/2006

2006 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006 dėl sužvejojamo bretlingių išteklių kiekio apribojimų ICES IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006, nustatantį 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo 5 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priede nustatyti pirminiai bretlingių sugavimo apribojimai ICES IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose.

(2)

Remiantis to reglamento 5 straipsnio 7 dalimi, bretlingių išteklių kiekių IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose apribojimus Komisija gali peržiūrėti, atsižvelgdama į 2006 m. pirmoje pusėje surinktą mokslinę informaciją.

(3)

Atsižvelgiant į 2006 m. pirmoje pusėje surinktą mokslinę informaciją, reikėtų sumažinti bretlingių sugavimo apribojimus atitinkamose zonose.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 51/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1591/2006 (OL L 296, 2006 10 26, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priedas iš dalies keičiamas taip:

Bretlingių ištekliams IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Žuvų rūšys

:

Bretlingis

Sprattus sprattus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

SPR/2AC4-C

Belgija

1 787

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Danija

141 464

Vokietija

1 787

Prancūzija

1 787

Nyderlandai

1 787

Švedija

1 330 (1)

Jungtinė Karalystė

5 898

EB

155 840

Norvegija

10 000 (2)

Farerų salos

9 160 (3)

BLS

175 000


(1)  Įskaitant smiltinukus.

(2)  Galima sužvejoti tik IV parajonyje (EB vandenys).

(3)  Šį kiekį galima sužvejoti IV ir 56° 30' N VIa šiaurinėje dalyje. Į kvotą įskaičiuota ne didesnė nei 1 832 tonų Atlanto silkių priegauda. Jei ši priegaudos kvota išnaudojama, Farerų salų žvejybos laivams, naudojantiems tinklus, kurių akys mažesnės nei 32 mm, draudžiama žvejoti Bendrijos vandenyse. Bet kokia putasu priegauda turi būti įskaičiuota į putasu kvotą, kuri nustatyta VIa, VIb ir VII žvejybos rajonams.“


Top