EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1189

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1189/2006, 66-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

OJ L 214, 4.8.2006, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 186 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1189/oj

4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1189/2006

2006 m. rugpjūčio 3 d.

66-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems pagal šį reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2006 m. liepos 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 674/2006 (OL L 116, 2006 4 29, p. 58).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Al Rashid Trust (taip pat žinomas kaip Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; faks. 662 38 14,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,,

Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,,

veikia Afganistane: Herate, Džalalabade, Kabule, Kandahare, Mazari Šarife,

taip pat veikia Kosove, Čėčėnijoje“

pakeičiamas taip:

„Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adresas:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faks. 662 38 14;

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi;

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tel. 587 25 45);

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19);

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81).

Kita informacija: a) centrinis biuras Pakistane; b) sąskaitos Habib Bank Ltd. Užsienio valiutos skyriuje: 05501741 ir 06500138.“;

(2)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Al-Nur Honey Press Shops (taip pat žinomas kaip Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen“ pakeičiamas taip:

„Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresas: Sanaa, Yemen. Kita informacija: įkurtas Mohamed Mohamed A-Hamati iš Hufash District, El Mahweet Governate, Yemen.“;

(3)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Eastern Turkistan Islamic Movement arba East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (taip pat žinomas kaip Eastern Turkistan Islamic Party arrba Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)“ pakeičiamas taip:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

(4)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Adresas:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgium;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgium;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Kita informacija:

a)

Kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Azerbaidžanas, Bangladešas, Čėčėnija (Rusija), Kinija, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Rusija), Irakas, Jordanija, Kašmyras, Libanas, Vakarų krantas ir Gaza, Siera Leonė, Somalis ir Sirija;

b)

JAV federalinis darbdavio identifikacijos numeris: 36-3804626;

c)

PVM mokėtojo kodas: BE 454 419 759;

d)

Adresai Belgijoje – Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ir Fondation Secours Mondial vzw. adresai nuo 1998 m.“

pakeičiamas taip:

Global Relief Foundation (alias a) GRF; b) Fondation Secours Mondial; c) Secours mondial de France; d) SEMONDE; e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. ; f) Fondation Secours Mondial v.z.w; g) FSM; h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w. ; i) Fondation Secours Mondial – Kosova; j) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Adresas:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgium;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgium;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l)

House 267, Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Kita informacija:

a)

Kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Azerbaidžanas, Bangladešas, Čėčėnija (Rusija), Kinija, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Rusija), Irakas, Jordanija, Libanas, Vakarų krantas ir Gaza, Siera Leonė, Somalis ir Sirija;

b)

JAV federalinis darbdavio identifikacijos numeris: 36-3804626;

c)

PVM mokėtojo kodas: BE 454 419 759;

d)

Adresai Belgijoje – Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ir Fondation Secours Mondial vzw. adresai nuo 1998 m.

(5)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), taip pat žinomas kaip Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; biuro vieta: Pakistanas ir Afghanistanas. NB: nurodomi šios organizacijos biurai tik Pakistane ir Afganistane“ pakeičiami taip:

Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya; b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; c) Jamia Ihya Ul Turath; d) RIHS). Biuro vieta: Pakistanas ir Afghanistanas. Kita informacija: nurodomi šios organizacijos biurai tik Pakistane ir Afganistane.

(6)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)“ pakeičiami taip:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; b) Riyadh-as-Saliheen; c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin; e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs); f) RSRSBCM).

(7)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)“ pakeičiamas taip:

Special Purpose Islamic Regiment (alias a) The Islamic Special Purpose Regiment; b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; c) Islamic Regiment of Special Meaning; d) SPIR).

(8)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Switzerland“ pakeičiamas taip:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italy.

(9)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Anafi, Nazirullah, Maulavi (komercijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Nazirullah Aanafi. Titulas: maulavis. Pareigos: komercijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1962 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000912 (išduotas 1998 6 30).

(10)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Qadeer, Abdul, General (karo atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Abdul Qadeer. Titulas: generolas. Pareigos: karo atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1967 m. Gimimo vieta: Nangarharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974.

(11)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany, b) 129 Park Road, NW8, London, England, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje). Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 1 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Bosnijos ir Hercegovinos. Paso Nr.: a) E 423362, išduotas Islamabade 1988 5 15, b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1998 12 30, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) adresas Belgijoje – PO box, b) jo tėvo vardas – Mohamed, mamos – Medina Abid; c) pagal turimas žinias gyvena Dubline, Airijoje“ pakeičiamas taip:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; c) Aiadi, Ben Muhammad; d) Aiady, Ben Muhammad; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Abou El Baraa). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany, b) 129 Park Road, London NW8, England, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje). Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 1 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso; b) Bosnijos ir Hercegovinos. Paso Nr.: a) E 423362 (išduotas Islamabade 1988 5 15); b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1998 12 30, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) adresas Belgijoje – PO box; b) jo tėvo vardas – Mohamed, mamos – Medina Abid; c) pagal turimas žinias gyvena Dubline, Airijoje.

(12)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ahmed Mohammed Hamed Ali (taip pat žinomas kaip Abdurehman, Ahmed Mohammed; taip pat žinomas kaip Abu Fatima; taip pat žinomas kaip Abu Islam; taip pat žinomas kaip Abu Khadiijah; taip pat žinomas kaip Ahmed Hamed; taip pat žinomas kaip Ahmed The Egyptian; taip pat žinomas kaip Ahmed, Ahmed; taip pat žinomas kaip Al-Masri, Ahmad; taip pat žinomas kaip Al-Surir, Abu Islam; taip pat žinomas kaip Ali, Ahmed Mohammed; taip pat žinomas kaip Ali, Hamed; taip pat žinomas kaip Hemed, Ahmed; taip pat žinomas kaip Shieb, Ahmed; taip pat žinomas kaip Shuaib), Afghanistanas; gimęs 1965 m. Egipte; Egipto pilietis“ pakeičiamas taip:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed; b) Ahmed Hamed; c) Ali, Ahmed Mohammed; d) Ali, Hamed; e) Hemed, Ahmed; f) Shieb, Ahmed; g) Abu Fatima; h) Abu Islam; i) Abu Khadiijah; j) Ahmed The Egyptian; k) Ahmed, Ahmed; l) Al-Masri, Ahmad; m) Al-Surir, Abu Islam; n) Shuaib. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: Egiptas. Pilietybė: Egipto.

(13)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Al-Jadawi, Saqar; gimęs apie 1965 m.; manoma, kad yra Jemeno arba Saudo Arabijos pilietis; Usamos Bin Ladeno padėjėjas“ pakeičiamas taip:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresas: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: Al-Mukela, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 00385937. Kita informacija: a) nurodytas ankstesnis adresas; b) Usamos Bin Ladeno vairuotojas ir privatus asmens sargybinis nuo 1996 iki 2001 m.

(14)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Gimimo data: 1950 m. Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: A005487 (Jemenas), išduotas 1995 m. rugpjūčio 13 d.“ pakeičiamas taip:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias a) Abdelmajid Al-Zindani; b) Abd Al-Majid Al-Zindani; c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titulas: šeichas. Adresas: Sanaa, Yemen. Gimimo data: a) 1942 m.; b) circa 1950 m. Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: A005487 (išduotas 1995 08 13).

(15)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Allamuddin, Syed (antrasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Sayed Allamuddin Athear. Pareigos: antrasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1955 m. Gimimo vieta: Badachšanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974.

(16)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); gimimo data: a) 1960 m. vasario 9 d., b) 1960 m. vasario 2 d.; gimimo vieta: Lamongano rajono Solokuro apylinkė, Rytų Javos provincija, Indonezija; pilietybė: Indonezijos“ pakeičiamas taip:

Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron; b) Ali Ghufron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan). Gimimo data: a) 1960 2 9; b) 1960 2 2. Gimimo vieta: Lamongano rajono Solokuro apylinkė, Rytų Javos provincija, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos.

(17)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Gimimo data: 1972 5 1 arba 1973 9 16. Gimimo vieta: a) Chadramautas, Jemenas, b) Chartumas, Sudanas. Pilietybė: a) Sudano, b) Jemeno. Jemeno pasas, Nr. 00 085 243, išduotas 1997 11 12 Sanoje, Jemenas“ pakeičiamas taip:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Ramzi Omar). Gimimo data: a) 1972 5 1; b) 1973 9 16. Gimimo vieta: a) Gheil Bawazir, Chadramautas, Jemenas; b) Chartumas, Sudanas. Pilietybė: a) Jemeno; b) Sudano. Paso Nr.: 00085243 (išduotas 1997 m. Sanoje, Jemenas). Kita informacija: 2002 m. rugsėjo 9 d. areštuotas Karačyje, Pakistanas.

(18)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Daud, Mohammad (administracijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Mohammad Daud. Pareigos: administracijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Kabulas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 00732.

(19)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Fauzi, Habibullah (pirmasis sekretorius, misijos vadovo pavaduotojas, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Habibullah Faizi. Pareigos: antrasis sekreteorius. Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 010678 (išduotas 1993 12 19).

(20)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Murad, Abdullah, Maulavi (generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta)“ pakeičiamas taip:

Abdullah Hamad. Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta, Pakistanas. Gimimo data: 1972 m. Gimimo vieta: Hilmendas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 00857 (išduotas 1997 11 20).

(21)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (pirmasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta)“ pakeičiamas taip:

Abdul Hai Hazem. Titulas: maulavis. Pareigos: pirmasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta, Pakistanas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 0001203.

(22)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); gimimo data: 1971 m. kovo 12 d.; gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija; pilietybė: manoma, kad yra Saudo Arabijos pilietis arba palestinietis; paso Nr.: turi Egipto pasą Nr. 484824, išduotą 1984 m. sausio 18 d. Egipto ambasadoje Rijade; kita informacija: artimas Usamos bin Ladeno bendrininkas ir teroristų kelionių organizavimo pagalbininkas“ pakeičiama taip:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq). Gimimo data: 1971 3 12. Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija; tautybė: palestinietis. Paso Nr.: 484824 (Egipto pasas, išduotas 1984 1 18 Egipto ambasadoje Rijade). Kita informacija: artimas Usamos bin Ladeno bendrininkas ir teroristų kelionių organizavimo pagalbininkas.

(23)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis)“ pakeičiamas taip:

Rahamatullah Kakazada. Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000952 (išduotas 1999 1 7).

(24)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Gimimo data: 1955 m. Gimimo vieta: Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr.: A-333602, išduotas 1985 m. balandžio 6 d. Bombėjuje, Indija.“ pakeičiamas taip:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan; c) Sheikh Ibrahim; d) Hizrat). Gimimo data: 1955 12 26. Gimimo vieta: a) Bombėjus; b) Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr.: Paso Nr. A-333602 (išduotas 1985 6 4 Bombėjuje, Indija). Kita informacija: a) pasas panaikintas Indijos vyriausybės; b) Indijoje išduotas tarptautinis arešto orderis.

(25)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresas: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom. Gimimo data: 1958 4 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Kita informacija: pareikšti kaltinimai Jungtinėje Karalystėje“ pakeičiamas taip:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Abu Hamza; f) Mostafa Kamel Mostafa; g) Abu Hamza Al-Masri; h) Al-Masri, Abu Hamza; i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresas: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom. Gimimo data: 1958 4 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Kita informacija: pareikšti kaltinimai Jungtinėje Karalystėje.

(26)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohammad, Akhtar, Maulavi (švietimo atašė, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titulas: maulavis. Pareigos: švietimo atašė, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Kundūzas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 012820 (išduotas 2000 11 4).

(27)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (prekybos atstovas, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Titulas: a) alchadžas; b) maulavis. Pareigos: Afganistano prekybos agentūros vadovas, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1934 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 011252.

(28)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adresas: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italy, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Gimimo vieta: Taizas (Jemenas). Gimimo data: 1970 m. kovo 1 d. Kita informacija: areštuotas Italijoje 2003 8 19“, pakeičiamas taip:

Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem). Adresas: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italy, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Gimimo data: a) 1970 3 1; b) 1972 3 26. Gimimo vieta: Taizas (Jemenas). Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: areštuotas Italijoje 2003 8 19.

(29)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Wali, Qari Abdul (pirmasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Pareigos: trečiasis sekretorius. Gimimo data: 1974 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000769 (išduotas 1997 2 2).

(30)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (trečiasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis)“ pakeičiamas taip:

Abdul Ghafar Shinwari. Titulas: hadžis. Pareigos: trečiasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1965 3 29. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000763 (išduotas 1997 1 9).

(31)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Najibullah, Maulavi (generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Farahas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: 00737 (išduotas 1996 10 20).

(32)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Gimimo vieta: Vydricho kaimas, Rytų Kazachstano regionas, TSRS. Gimimo data: 1952 m. rugsėjo 12 d. Pilietybė: Rusijos Federacijos. Pasai: Rusijos pasas 43 Nr. 1600453“ pakeičiamas taip:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresas: Derzhavina street 281-59, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation. Gimimo data: 1952 9 12. Gimimo vieta: Vydricho kaimas, Šemonaichinsko (Verchubinsko) rajonas, Kazachstano (Tarybų Socialistinė) Respublika. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: a) 43 Nr. 1600453; b) 535884942 (Rusijos užsienio pasas); c) 35388849 (Rusijos užsienio pasas). Kita informacija: a) nurodytas ankstesnis adresas; b) žuvęs 2004 2 19.

(33)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašai „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“, „Zaeef, Abdul Salam (Talibano ambasadorius Pakistanui)“ ir „Zaief, Abdul Salam, Mullah (kalnakasybos ir pramonės viceministras)“ pakeičiami taip:

Abdul Salam Zaeef. Titulas: mula. Pareigos: a) kalnakasybos ir pramonės viceministras, b) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001215 (išduotas 2000 8 29).

(34)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zahid, Mohammad, Mullah (trečiasis sekretorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Mohammad Zahid. Titulas: mula. Pareigos: trečiasis sekretorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Logaras, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001206 (išduotas 2000 7 17).


Top