EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1167

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1167/2006 dėl sušaldytų galvijų plonųjų diafragmų importo licencijų išdavimo

OJ L 211, 1.8.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1167/oj

1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1167/2006

2006 m. liepos 31 d.

dėl sušaldytų galvijų plonųjų diafragmų importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1997 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 996/97 dėl galvijų sušaldytų plonųjų diafragmų, klasifikuojamų pagal KN kodą 0206 29 91, importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo (2), ir ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 996/97 1 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytas 800 tonų sušaldytų plonųjų diafragmų kiekis, kuris tam tikromis sąlygomis gali būti importuotas 2006–2007 importo metais.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 996/97 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prašomi kiekiai gali būti sumažinti. Pateiktose paraiškose prašoma tokio bendro kiekio, kuris viršija galimus kiekius. Tokiomis aplinkybėmis ir siekiant užtikrinti teisingą galimų kiekių paskirstymą dera proporcingai sumažinti prašomus kiekius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekvienas prašymas importo licencijai gauti, pateiktas laikantis Reglamento (EB) Nr. 996/97 8 straipsnio nuostatų, patenkinamas ne daugiau kaip 0,57372 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 144, 1997 6 4, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).


Top