EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0191

2006/191/EB: 2006 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką

OJ L 66, 8.3.2006, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 571–572 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 184 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 184 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 102 - 102

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/191/oj

8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 1 d.

skelbiantis Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką

(2006/191/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2004 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimą 2004/585/EB, įsteigiantį regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 13 d. Danijos pateiktą rekomendaciją Danijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos vardu,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2) ir Sprendime 2004/585/EB yra numatyta regioninių patariamųjų tarybų steigimo ir veiklos sistema.

(2)

Sprendimo 2004/585/EB 2 straipsniu įsteigiama regioninė patariamoji taryba, kurios veikla apims Baltijos jūrą Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (TJTT) IIIb, IIIc ir IIId srityse, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3880/91 (3).

(3)

Pagal Sprendimo 2004/585/EB 3 straipsnio 1 dalį žuvininkystės sektoriaus atstovai ir kitos interesų grupės Danijai, Vokietijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Suomijai ir Švedijai pateikė prašymą dėl šios regioninės patariamosios tarybos veiklos.

(4)

Kaip reikalaujama pagal Sprendimo 2004/585/EB 3 straipsnio 2 dalį, atitinkamos valstybės narės nustatė, ar prašymas dėl Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos atitiko to sprendimo nuostatas. 2005 m. gruodžio 13 d. atitinkamos valstybės narės Komisijai perdavė rekomendaciją dėl šios regioninės patariamosios tarybos.

(5)

Atsižvelgdama į Sprendimą 2004/585/EB ir į Bendrosios žuvininkystės politikos tikslus ir principus, Komisija įvertino suinteresuotųjų šalių prašymą ir rekomendaciją ir mano, kad Baltijos jūros regioninė patariamoji taryba yra pasirengusi pradėti veiklą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimo 2004/585/EB 2 straipsnio 1 dalies a punktu įsteigta Baltijos jūros regioninė patariamoji taryba pradeda savo veiklą nuo 2006 m. kovo 13 d.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 2004 8 3, p. 17.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  OL L 365, 1991 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 448/2005 (OL L 74, 2005 3 19, p. 5).


Top