EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1868

2005 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1868/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1065/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Vokietijos intervencinės agentūros, kiekio

OJ L 300, 17.11.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1868/oj

17.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1868/2005

2005 m. lapkričio 16 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1065/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Vokietijos intervencinės agentūros, kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1065/2005 (3) pradedamas nuolatinis konkursas dėl 430 000 tonų Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto.

(3)

Vokietija pranešė Komisijai apie savo intervencinės agentūros ketinimą 100 000 tonų padidinti kiekį, dėl kurio eksporto vykdomas konkursas. Atsižvelgiant į šį prašymą, turimus kiekius ir situaciją rinkoje Vokietijos prašymą reikėtų patenkinti.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1065/2005.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1065/2005 2 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 530 000 tonų miežių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kanadą, Kroatiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Lichtenšteiną, Meksiką, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 174, 2005 7 7, p. 48. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1298/2005 (OL L 206, 2005 8 9, p. 3).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“.


Top