EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1101

2005 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1101/2005, nustatantis pagalbos dydį už perdirbimui skirtas kriaušes 2005–2006 prekybos metams

OJ L 183, 14.7.2005, p. 64–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1101/oj

14.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/64


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1101/2005

2005 m. liepos 13 d.

nustatantis pagalbos dydį už perdirbimui skirtas kriaušes 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1535/2003 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo pagal pagalbos perdirbtų vaisių ir daržovių produktų sektoriui schemą išsamių taisyklių nustatymo (2) 3 straipsnio 3 dalies c) punkte numatyta, kad Komisija paskelbia pagalbos už perdirbimui skirtas kriaušes sumą ne vėliau kaip iki birželio 15 d.

(2)

Pagal pagalbos už perdirbimui skirtas kriaušes schemą per trejus pastaruosius prekybos metus vidutinis perdirbtų kriaušių kiekis 11 946 tonų viršija Bendrijos nustatytą ribą.

(3)

Pagalbos dydis už perdirbimui skirtas kriaušes 2005/2006 prekybos metams, valstybėms narėms, viršijusioms nustatytą perdirbimo ribą turi būti perskaičiuotas, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 2201/96 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą lygį, laikantis minėto reglamento 5 straipsnio 2 dalies.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2005/2006 prekybos metams pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 2 straipsnį pagalbos už kriaušes suma yra:

161,70 EUR už toną Čekijoje,

155,23 EUR už toną Graikijoje,

157,59 EUR už toną Ispanijoje,

161,70 EUR už toną Prancūzijoje,

124,58 EUR už toną Italijoje,

161,70 EUR už toną Vengrijoje,

159,09 EUR už toną Nyderlanduose,

161,70 EUR už toną Austrijoje,

161,70 EUR už toną Portugalijoje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 218, 2003 8 30, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 180/2005 (OL L 30, 2005 2 3, p. 7).


Top