EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0953

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 953/2005, dėl Protokolo, nustatančio laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų, sudarymo

OJ L 164, 24.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 204–205 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/953/oj

24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 953/2005

2005 m. birželio 21 d.

dėl Protokolo, nustatančio laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį susijusį su 300 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Pagal Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarimą dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų (2), prieš pasibaigiant prie Susitarimo pridėto protokolo galiojimo laikui, Susitariančios Šalys pradeda derybas siekdamos susitarti dėl protokolo turinio kitam laikotarpiui ir prireikus – dėl bet kokių priedo pakeitimų ar papildymų.

(2)

Abi Šalys susitikusios Abidjane 2003 m. nuo lapkričio 9 d. iki 13 d. susitarė dėl naujo protokolo, kuris nustato žvejybos galimybes ir finansinę paramą. Šis protokolas apimantis laikotarpį nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. buvo parafuotas 2004 m. kovo 3 d. Briuselyje.

(3)

Svarbu patvirtinti žvejybos galimybių paskirstymą tarp valstybių narių, taip pat įsipareigojimus dėl pranešimo apie sužvejojimus.

(4)

Bendrijai naudinga patvirtinti minėtą protokolą,

PRIĖMĖ ŠI REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu yra patvirtinamas Protokolas, nustatantis laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. (3) žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų.

2 straipsnis

1.   Protokole numatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

a)

priedugnio žuvų žvejybai:

Ispanija: 1 300 BT (bendras tonažas) per mėnesį (metinis vidurkis)

b)

tunų žvejybai:

i)

tunus žvejojantiems seineriams:

Prancūzija: 17 laivų

Ispanija: 17 laivų

ii)

paviršinėmis ūdomis žvejojantiems laivams:

Ispanija: 6 laivai

Portugalija: 5 laivai

iii)

tunų žvejybos laivams, žvejojantiems kartinėmis ūdomis:

Prancūzija: 3 laivai.

2.   Jei šių valstybių narių paraiškose gauti licencijas nurodyti kiekiai neišnaudoja Protokole nustatytų žvejybos galimybių, Komisija gali svarstyti visų kitų valstybių narių paraiškas gauti licencijas.

3 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal šį Susitarimą, praneša Komisijai apie kiekvienos rūšies žuvų kiekius, sugautus Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje, pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 500/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės nurodytas taisykles (4).

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenis, įgaliotus pasirašyti Bendriją įpareigojantį Protokolą.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  2005 m. gegužės 26 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 379, 1990 12 31, p. 3. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Protokolu, 2000 m. liepos 1 d. – 2003 m. birželio 30 d. laikotarpiui nustatančiu Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos Dramblio Kaulo Kranto pakrantėse numatytas žvejybos galimybes ir finansinę paramą (OL L 102, 2001 4 12, p. 3).

(3)  OL L 76, 2005 3 22, p. 1.

(4)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.


Top