EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0078

2005/78/EB, Euratomas: 2005 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas

OJ L 29, 2.2.2005, p. 39–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2015; pakeitė ir anuliavo 32015D0444

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/78(1)/oj

2.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 1 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas

(2005/78/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 218 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 131 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos saugumo sistema yra pagrįsta 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimo 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (1) nustatytais principais, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos sprendimų priėmimo procesas vyktų sklandžiai.

(2)

Komisijos nuostatos dėl saugumo yra išdėstytos 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomo priede, kuris iš dalies keičia jos vidines darbo tvarkos taisykles (2).

(3)

Saugumo taisyklių 1 priedėlyje, papildančiame tas nuostatas, yra atitikmenų lentelė, apimanti nacionalinio saugumo kvalifikacijas.

(4)

2003 m. balandžio 16 d. Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija pasirašė sutartį dėl jų įstojimo į Europos Sąjungą (3). Saugumo taisyklių 1 priedėlis turėtų būti iš dalies keičiamas tam, kad būtų atsižvelgta į šias valstybes.

(5)

2003 m. kovo 14 d. Europos Sąjunga su NATO pasirašė susitarimą (4) dėl informacijos saugumo. Todėl, be to, Saugumo taisyklių 1 priedėlyje būtina nustatyti atitikimą su NATO klasifikacija.

(6)

Prancūzija ir Nyderlandai pakeitė savo įstatymus dėl klasifikacijos.

(7)

Dėl aiškumo Saugumo taisyklių 1 priedėlis turėtų būti pakeistas.

(8)

Tuo pačiu metu Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomo priedas turėtų būti pataisytas, siekiant užtikrinti, kad keturi kvalifikacijos terminai vienodai vartojami visų kalbų versijose,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomo priede esantis Saugumo taisyklių 1 priedėlis yra pakeičiamas tekstu, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomo priedas yra taisomas, keičiant keturis kvalifikacijos terminus visų kalbų versijose, jei reikia, šiais terminais, kurie visada rašomi didžiosiomis raidėmis:

„RESTREINT UE“,

„CONFIDENTIEL UE“,

„SECRET UE“,

„TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas, iš dalies pakeistas Sprendimu 2004/194/EB (OL L 63, 2004 2 28, p. 48).

(2)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1.

(3)  OL L 236, 2003 9 23, p. 17.

(4)  OL L 80, 2003 3 27, p. 36.


PRIEDAS

„1 priedėlis

NACIONALINIO SAUGUMO KLASIFIKACIJŲ PALYGINIMAS

ES klasifikacija

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

VES klasifikacija

FOCAL TOP SECRET

WEU SECRET

WEU CONFIDENTIAL

WEU RESTRICTED

Euratomo klasifikacija

EURA TOP SECRET

EURA SECRET

EURA CONFIDENTIAL

EURA RESTRICTED

NATO klasifikacija

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET

NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

Austrija

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Belgija

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Zeer Geheim

Geheim

Vertrouwelijk

Beperkte Verspreiding

Kipras

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Čekijos Respublika

Přísn tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danija

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Estija

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Vokietija

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Graikija

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Suomija

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Prancūzija

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

 

Airija

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italija

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Latvija

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lietuva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Liuksemburgas

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Vengrija

Szigorúan titkos !

Titkos !

Bizalmas !

Korlátozott terjesztésű !

Malta

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nyderlandai

Stg (3). Zeer Geheim

Stg. Geheim

Stg. Confidentieel

Departementaalvertrouwelijk

Lenkija

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalija

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovėnija

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

SVN Interno

Slovakija

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Ispanija

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

Švedija

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Jungtinė Karalystė

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted“


(1)  VS = Verschlusssache

(2)  Klasifikacija „Très Secret Défense“, apimanti vyriausybinius klausimus, gali būti pakeista tik gavus Ministro Pirmininko leidimą.

(3)  Stg = staatsgeheim


Top