EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0559

2004/559/EB: 2004 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas, dėl Čekijos Respublikos vietovių, tinkamų gauti paramą pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2004–2006 m., sąrašo (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2134) (Tekstas tik čekų kalba yra autentiškas)

OJ L 249, 23.7.2004, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 62–63 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/559/oj

23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. birželio 21 d.

dėl Čekijos Respublikos vietovių, tinkamų gauti paramą pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2004–2006 m., sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2134)

(Tekstas tik čekų kalba yra autentiškas)

(2004/559/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Regionų plėtos ir pertvarkos komitetu, Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komitetu bei Žuvininkystės ir akvakultūros struktūrų komitetu,

kadangi:

(1)

Struktūrinių fondų 2 tikslas – remti vietovių, kurios susiduria su struktūriniais sunkumais, ekonominę ir socialinę pertvarką.

(2)

Komisija ir valstybės narės siekia užtikrinti, kad parama iš tiesų būtų sutelkta į labiausiai atsilikusias teritorijas ir tinkamiausiu geografiniu lygiu.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 4 straipsnio 2 dalį tinkamų gyventojų skaičiaus riba yra 370 000 gyventojų, taikant Čekijos Respublikai 31 % gyventojų skaičiaus ribą, nustatytą NUTS II regionams, nepriklausantiems 1 tikslui.

(4)

Remdamasi valstybių narių pasiūlymais, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su suinteresuota valstybe nare, parengia 2 tikslo tinkamų vietovių sąrašą, deramai atsižvelgdama į nacionalinius prioritetus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Čekijos vietovių, tinkamų gauti paramą pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2004 m. gegužės 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d., sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Stojimo aktu.


PRIEDAS

2 tikslo tinkamų Čekijos vietovių sąrašas

2004–2006 m.

NUTS III regionas

Tinkama vietovė

NUTS III lygio regiono tinkamų vietovių gyventojai (skaičius)

Visas NUTS III lygio regionas, išskyrus

Tik toliau išvardytos NUTS III lygio regiono vietovės

Vietovės, atitinkančios Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 4 straipsnio 7 dalies nuostatas

Praha

 

Sritys (nacionalinis kodas):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766


Top