EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0557

2004/557/EB: 2004 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimas, įvedantis nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tranzito režimo, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 998/2003 dėl naminių gyvūnėlių tranzito per Švedijos teritoriją tarp Bornholmo salos ir kitų Danijos teritorijos dalių 6 straipsnyje (Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2435) (Tik danų ir švedų kalbomis parengti tekstai yra autentiški)(Tekstas svarbus EEE)

OJ L 267M , 12.10.2005, p. 54–55 (MT)
OJ L 249, 23.7.2004, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; panaikino 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/557/oj

23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/18


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. liepos 2 d.

įvedantis nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tranzito režimo, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 998/2003 dėl naminių gyvūnėlių tranzito per Švedijos teritoriją tarp Bornholmo salos ir kitų Danijos teritorijos dalių 6 straipsnyje

(Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2435)

(Tik danų ir švedų kalbomis parengti tekstai yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/557/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 998/2003 6 straipsnyje pereinamajam penkerių metų laikotarpiui numatomos veterinarijos sąlygos, inter alia, taikomos ne komerciniam naminių šunų ir kačių judėjimui Švedijos teritorijoje.

(2)

Šios sąlygos daugiausia atitinka nacionalines sąlygas, taikomas įvežant gyvūnėlius į Švediją iki Reglamento (EB) Nr. 998/2003 įgyvendinimo.

(3)

Egzistavo Švedijos ir Danijos dvipusė sutartis, nustatanti švelnesnius reikalavimus negu reikalavimai, taikomi įvežant gyvūnėlius į Švediją dėl naminių gyvūnėlių tranzito per Švedijos teritoriją tarp Bornholmo salos (Danija) Baltijos jūroje ir kitų Danijos teritorijos dalių.

(4)

Yra tikslinga palikti šią ribotą nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tranzito režimo, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 998/2003 6 straipsnyje.

(5)

Šiame sprendime numatyta priemonė atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 998/2003 6 straipsnio nuostatų ir iki šiame straipsnyje numatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos Reglamento (EB) Nr. 998/2003 I priedo A dalyje minimų rūšių naminių gyvūnėlių tranzitas tarp Bornholmo salos ir kitų Danijos teritorijos dalių per Švedijos teritoriją yra leidžiamas šių dviejų valstybių narių nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2004 m. liepos 3 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Danijai ir Švedijai.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 592/2004 (OL L 94, 2004 3 31, p. 7).


Top