EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1198

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1198/2004, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94, atidarančiu tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų kvotas bei numatančiu tokių kvotų administravimą

OJ L 230, 30.6.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1198/oj

30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1198/2004

2004 m. birželio 29 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94, atidarančiu tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų kvotas bei numatančiu tokių kvotų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1431/94, nustatantį išsamias importo priemonių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 774/94, atidarančiame tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų kvotas ir numatančiame tokių kvotų administravimą, taikymo paukštienos sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede nustatytose ribose yra tenkinami importo pažymėjimų prašymai, pateikti laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1431/94.

2.   Importo pažymėjimų prašymai laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti pateikti visam kiekiui, nurodytam šio reglamento priede, pagal Reglamento (EB) Nr. 1431/94 nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 156, 1994 6 23, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1043/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 24).


PRIEDAS

Grupė Nr.

Importo pažymėjimų prašymų, pateiktų laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., priėmimo procentas

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2004 m. spralio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


Top