EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0755

Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/755 2020 m. birželio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2383 dėl Sąjungos paramos Tarptautinės atominės energijos agentūros veiklai branduolinio saugumo srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

ST/8303/2020/INIT

OJ L 179I , 9.6.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/755/oj

9.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 179/2


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/755

2020 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2383 dėl Sąjungos paramos Tarptautinės atominės energijos agentūros veiklai branduolinio saugumo srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. gruodžio 21 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/2383 (1), kuriame numatyta, kad jo 1 straipsnyje nurodytos veiklos įgyvendinimo laikotarpis trunka 36 mėnesius nuo tame sprendime nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo dienos;

(2)

finansavimo susitarimas su Tarptautine atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) buvo pasirašytas 2017 m. birželio 15 d., todėl baigia galioti 2020 m. birželio 14 d.;

(3)

2020 m. gegužės 8 d. TATENA paprašė pratęsti Sprendime (BUSP) 2016/2383 nustatytą įgyvendinimo laikotarpį ir sutartims sudaryti skirtą terminą nuo 36 iki 42 mėnesių, t. y. iki 2020 m. gruodžio 14 d. Pratęsimo prašoma dėl COVID-19 pandemijos ir laikino visų nebūtinų kelionių ir posėdžių veiklos sustabdymo iki 2020 m. birželio 1 d., įskaitant Vienoje numatytus surengti posėdžius, kuriuose turi dalyvauti ekspertai iš kitų šalių;

(4)

Sprendimo (BUSP) 2016/2383 1 straipsnyje nurodyta veikla be poveikio finansiniams ištekliams gali būti vykdoma iki 2020 m. gruodžio 14 d.;

(5)

todėl Sprendimas (BUSP) 2016/2383 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos sprendimo (BUSP) 2016/2383 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„Šis sprendimas nustoja galioti 2020 m. gruodžio 14 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  2016 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2383) dėl Sąjungos paramos Tarptautinės atominės energijos agentūros veiklai branduolinio saugumo srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 352, 2016 12 23, p. 74).


Top