EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0901

2018 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/901, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje

ST/9741/2018/REV/1

OJ L 160I , 25.6.2018, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/901/oj

25.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 160/12


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/901

2018 m. birželio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į 2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje (1),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. lapkričio 13 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/2074;

(2)

2018 m. gegužės 28 d. Taryba priėmė išvadas dėl Venesuelos, kuriose nurodė, kad 2018 m. gegužės 20 d. Venesueloje įvykę rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi ir kad jų rezultatai buvo visiškai nepatikimi, nes rinkimų procesas neužtikrino reikiamų garantijų, kad rinkimai būtų įtraukūs ir demokratiški;

(3)

išvadose paraginta surengti naujus prezidento rinkimus, laikantis tarptautiniu mastu pripažintų demokratijos standartų ir Venesuelos konstitucinės santvarkos, ir, atsižvelgiant į tai, įvesti papildomas tikslines ir ribojamąsias priemones su galimybe pastarąsias atšaukti, nedarančias poveikio Venesuelos gyventojams;

(4)

atsižvelgiant į padėtį Venesueloje, į Sprendimo (BUSP) 2017/2074 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukta 11 asmenų;

(5)

todėl Sprendimo (BUSP) 2017/2074 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2017/2074 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 295, 2017 11 14, p. 60.


PRIEDAS

Į Sprendimo (BUSP) 2017/2074 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašą įtraukiami toliau nurodyti asmenys:

 

„Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Viceprezidentas, atsakingas už ekonomiką, ir nacionalinės pramonės ir gamybos ministras

Gimimo data: 1974 m. lapkričio 12 d.

Viceprezidentas, atsakingas už ekonomiką, ir nacionalinės pramonės ir gamybos ministras. Kaip buvęs Venesuelos viceprezidentas, kuris kontroliavo vadovavimą Bolivaro nacionalinės žvalgybos tarnybai (SEBIN), Maddah yra atsakingas už šios organizacijos įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant savavališką sulaikymą, politiniais motyvais grindžiamus tyrimus, nežmonišką bei žeminamą elgesį ir kankinimą. Jis taip pat yra atsakingas už politikos ir veiklos, kenkiančios demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi, įskaitant viešų demonstracijų uždraudimą, rėmimą ir įgyvendinimą ir vadovavimą prezidento Maduro „kovos su perversmu“ kampanijai prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2018 6 25

9.

Sergio José Rivero Marcano

Bolivaro nacionalinių ginkluotųjų pajėgų generalinis inspektorius

Gimimo data: 1964 m. lapkričio 8 d.

Bolivaro nacionalinės gvardijos vyriausiasis vadas iki 2018 m. sausio 16 d. Susijęs su pilietinės visuomenės bei demokratinės opozicijos represijomis Venesueloje ir atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos Bolivaro nacionalinė gvardija įvykdė jam vadovaujant, įskaitant neproporcingą jėgos naudojimą, savavališką sulaikymą ir prievartą prieš pilietinę visuomenę bei opozicijos narius. Būdamas Bolivaro nacionalinės gvardijos vyriausiuoju vadu jis savo veiksmais ir politika, įskaitant Bolivaro nacionalinės gvardijos išpuolius prieš demokratiškai išrinktus Nacionalinės Asamblėjos narius ir apie suklastotus rinkimus į neteisėtą Konstitucinę Asamblėją pranešančių žurnalistų bauginimą, kenkė demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje.

2018 6 25

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Bolivaro armijos vyriausiasis vadas

Gimimo data: 1962 m. liepos 19 d.

Venesuelos Bolivaro nacionalinės armijos vyriausiasis vadas ir buvęs Venesuelos centrinės zonos visuotinės gynybos regiono (REDI Central) vadas. Atsakingas už savo vadovaujamų pajėgų įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant neproporcingą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais. Jo veiksmai buvo nukreipti prieš demokratinę opoziciją ir jis rėmė karo teismų naudojimą civiliams protestuotojams teisti.

2018 6 25

11.

Iván Hernández Dala

Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato vadovas

Gimimo data: 1966 m. gegužės 18 d.

Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato (DGCIM) vadovas nuo 2014 m. sausio mėn. ir Prezidento gvardijos vadovas nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Būdamas DGCIM vadovu, Iván Hernández Dala yra atsakingas už jo vadovaujamų DGCIM narių įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, įskaitant neproporcingą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais.

2018 6 25

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Venesuelos Bolivaro Respublikos viceprezidentė

Gimimo data: 1969 m. gegužės 18 d.

Venesuelos viceprezidentė, buvusi neteisėtos Konstitucinės Asamblėjos pirmininkė ir buvusi Prezidento komisijos neteisėtoje Nacionalinėje Konstitucinėje Asamblėjoje, narė. Ji savo veiksmais Prezidento komisijoje ir vėliau, kaip neteisėtos Konstitucinės Asamblėjos pirmininkė, kenkė demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje, be kita ko, uzurpavo Nacionalinės Asamblėjos įgaliojimus ir pasinaudojo jais, kad nukreiptų veiksmus prieš opoziciją ir užkirstų jai kelią dalyvauti politiniame procese.

2018 6 25

13.

Elías José Jaua Milano

Liaudies galios švietimui ministras

Gimimo data: 1969 m. gruodžio 16 d.

Liaudies galios švietimui ministras. Buvęs Prezidento komisijos, sudarytos, siekiant įsteigti neteisėtą Konstitucinę Asamblėją, pirmininkas. Atlikdamas vadovaujamą vaidmenį, steigiant neteisėtą Konstitucinę Asamblėją, buvo atsakingas už kenkimą demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje.

2018 6 25

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Nacionalinės rinkimų tarybos viceprezidentė

Gimimo data: 1969 m. birželio 7 d.

Nacionalinės rinkimų tarybos (CNE) viceprezidentė ir Rinkėjų sąrašo ir civilinio registro komisijos pirmininkė. Atsakinga už CNE veiklą, kuria buvo kenkiama demokratijos principų laikymuisi Venesueloje, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas neteisėtos Konstitucinės Asamblėjos įsteigimui ir manipuliavimui rinkimų procesu.

2018 6 25

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Gimimo data: 1962 m. birželio 16 d.

Vietos tiekimo ir gamybos komiteto (CLAP) nacionalinio kontrolės centro vadovas ir SEBIN generalinis komisijos narys. Atsakingas už kenkimą demokratijos principų laikymuisi, vykdant manipuliacijas, susijusias su CLAP programos pagrindu vykdomų paskirstymu rinkėjams. Be to, kaip SEBIN generalinis komisijos narys, jis yra atsakingas už SEBIN veiklą, kuri apima šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, pavyzdžiui, savavališką sulaikymą.

2018 6 25

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Generalinio prokuroro pavaduotoja (taip pat į anglų k. verčiama „Deputy Attorney General“)

Gimimo data: 1971 m. gruodžio 5 d.

Generalinio prokuroro pavaduotoja (taip pat į anglų k. verčiama „Deputy Attorney General“) nuo 2017 m. liepos mėn. Generalinio prokuroro pavaduotoja paskirta Aukščiausiojo Teismo, o ne Nacionalinės Asamblėjos, taip pažeidžiant Konstituciją. Atsakinga už kenkimą demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje, be kita ko, inicijuojant politiniais motyvais grindžiamą baudžiamąjį persekiojimą ir nepalaikant kaltinimų dėl Maduro režimo įvykdytų žmogaus teisių pažeidimų tyrimo.

2018 6 25

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Gimimo data: 1952 m. kovo 11 d.

Nacionalinės rinkimų tarybos (CNE) narė (rektorė) ir Nacionalinės rinkimų valdybos (JNE) narė. Atsakinga už CNE veiklą, kuria buvo kenkiama demokratijos principų laikymuisi Venesueloje, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas neteisėtos Konstitucinės Asamblėjos įsteigimui ir rinkimų proceso manipuliavimui, susijusiam su panaikintais pakartotiniais prezidento rinkimais 2016 m., gubernatorių rinkimų atidėjimu 2016 m. ir skubiu balsavimo vietų perkėlimu prieš gubernatorių rinkimus 2017 m.

2018 6 25

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Nacionalinės rinkimų tarybos Generalinis sekretorius

Nacionalinės rinkimų tarybos (CNE) Generalinis sekretorius. Atsakingas už CNE sprendimų, kuriais buvo kenkiama demokratijos principų laikymuisi Venesueloje, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas neteisėtos Konstitucinės Asamblėjos įsteigimui ir manipuliavimui rinkimų procesu, patvirtinimą.

2018 6 25“


Top