EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10054

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DXI Intermodal JV) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 400/05

PUB/2021/773

OL C 400, 2021 10 4, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 10 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/6


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DXI Intermodal JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2021/C 400/05)

1.   

2021 m. rugsėjo 23 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Hupac SA“ (toliau – „Hupac“, Šveicarija),

„Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr GmbH & Co. KG“ (toliau – „Kombiverkehr“, Vokietija), kurią bendrai kontroliuoja „Deutsche Bahn AG“ ir ekspeditorių bei vežėjų grupė,

„DX Intermodal JV“ (toliau – „DX Intermodal“, Vokietija).

Įmonės „Hupac SA“ ir „Kombiverkehr“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „DX Intermodal“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Hupac“: daugiarūšio krovinių vežimo traukinių tinklo tarp pagrindinių Europos ekonominių zonų, taip pat Rusijos ir Tolimųjų Rytų operatorius;

„Kombiverkehr“: visos Europos geležinkelių ir kelių kombinuotojo transporto tinklo intermodalinis operatorius;

„DX Intermodal“: duomenų centras, skirtas kompleksiniam, ištisiniam tikralaikiam su transportu susijusių duomenų ir informacijos perdavimui įvairiarūšio transporto paslaugų naudotojams Europoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DX Intermodal JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

El. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


Top