EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0529(02)

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

OJ C 183, 29.5.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 183/3


Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

(2018/C 183/04)

Duomenų subjektų dėmesys pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (1) 12 straipsnį atkreipiamas į toliau nurodytą informaciją:

Šio duomenų tvarkymo veiksmo teisinis pagrindas yra Tarybos reglamentas (ES) Nr. 36/2012 (2).

Už šį tvarkymo veiksmą atsakingas duomenų valdytojas yra Europos Sąjungos Taryba, kuriai atstovauja Tarybos generalinio sekretoriato C generalinio direktorato (užsienio reikalai, plėtra ir civilinė sauga) generalinis direktorius, o tarnyba, kuriai pavesta atlikti šį duomenų tvarkymo veiksmą, yra C generalinio direktorato 1C skyrius, į kurį galima kreiptis šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas sanctions@consilium.europa.eu.

Duomenų tvarkymo veiksmo tikslas – asmenų, kuriems taikomos Reglamente (ES) Nr. 36/2012 nustatytos ribojamosios priemonės, sąrašo sudarymas ir atnaujinimas.

Duomenų subjektai yra fiziniai asmenys, kurie atitinka tame reglamente nustatytus įtraukimo į sąrašą kriterijus.

Surinkti asmens duomenys apima duomenis, būtinus teisingam atitinkamo asmens tapatybės nustatymui, motyvų pareiškimą ir visus kitus su tuo susijusius duomenis.

Prireikus surinktais asmens duomenimis gali būti dalijamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija.

Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 45/2001 20 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose numatytiems apribojimams, į prašymus susipažinti su duomenimis, taip pat į prašymus ištaisyti duomenis arba nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi, bus atsakoma pagal Tarybos sprendimo 2004/644/EB (3) 5 skirsnį.

Asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo tos dienos, kai duomenų subjektas išbraukiamas iš asmenų, kurių turtas įšaldomas, sąrašo arba kai baigiasi priemonės galiojimas, arba tol, kol vyksta teismo procesas, jei jis buvo pradėtas.

Duomenų subjektai gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.


(1)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(2)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.

(3)  OL L 296, 2004 9 21, p. 16.


Top