EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/232/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7669 – Lion Capital / Aryzta / Picard Groupe) (Tekstas svarbus EEE)

OJ C 232, 16.7.2015, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 232/17


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7669 – Lion Capital / Aryzta / Picard Groupe)

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 232/12)

1.

2015 m. liepos 8 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Aryzta AG“ (toliau – „Aryzta“, Šveicarija) ir „Lion Capital LLP“ (toliau – „Lion Capital“, Jungtinė Karalystė) pirkdamos vertybinius popierius įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą visos įmonės „Picard Groupe SAS“ (toliau – „Picard“, Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „Aryzta“: kontroliuojančioji įmonė, veikianti įvairiose maisto pramonės įmonėse ir – per įmonių grupę Aryzta Food Group ir jos patronuojamąsias įmones – grūdinių gaminių gamybos ir tiekimo mažmeninės prekybos ir maisto paslaugų sektoriams srityje,

—   „Lion Capital“: privataus kapitalo investicijų valdymo įmonė, investuojanti į įmones, kurios verčiasi prekės ženklu pažymėtų vartojimo prekių gamyba ir (arba) pardavimu,

—   „Picard“: mažmeninis užšaldytų maisto produktų platinimas per savo „Picard“ prekės ženklu pažymėtų specializuotų parduotuvių platinimo tinklą.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7669 – Lion Capital / Aryzta / Picard Groupe“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


Top