EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/220/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7664 – Schibsted Distribusjon / Amedia Distribusjon / Helthjem) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)

OJ C 220, 4.7.2015, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 220/14


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7664 – Schibsted Distribusjon / Amedia Distribusjon / Helthjem)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 220/05)

1.

2015 m. birželio 24 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Amedia Distribusjon AS“, įmonei „Amedia AS“ (Norvegija) visiškai priklausanti patronuojamoji įmonė, kartu su įmone „Schibsted Distribusjon AS“, įmonei „Schibsted ASA“ (Norvegija) visiškai priklausančia patronuojamąja įmone, pasirašydama išleidžiamas akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3 straipsnio 4 dalyje, įsteigtos naujos bendros įmonės „Helthjem AS“ (Norvegija) bendrą kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Amedia Distribusjon AS“ platina „Amedia AS“ ir trečiųjų asmenų leidžiamus laikraščius ir kitus spausdintus gaminius. „Amedia AS“ yra Norvegijos žiniasklaidos grupė, kurią kontroliuoja „Telenor ASA“ ir Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija (Landsorganisasjonen i Norge),

„Schibsted Distribusjon AS“ platina „Schibsted ASA“ ir trečiųjų asmenų leidžiamus laikraščius ir kitus spausdintus gaminius. „Schibsted ASA“ yra tarptautinė žiniasklaidos grupė,

„Helthjem AS“ siūlys siuntinių pristatymo paslaugas Norvegijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Europos Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Europos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti Komisijai faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7664 – Schibsted Distribusjon / Amedia Distribusjon / Helthjem“:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


Top