EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/120/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6886 – Lindéngruppen/FAM/Höganäs) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE

OL C 120, 2013 4 26, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/26


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6886 – Lindéngruppen/FAM/Höganäs)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 120/11

1.

2013 m. balandžio 18 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Lindéngruppen AB“ (toliau – „Lindéngruppen“) ir „Foundation Asset Management Sweden AB“ (toliau – „FAM“) per oficialų siūlymą ketina įsigyti, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą visos įmonės „Höganäs AB“ (toliau – „Höganäs“) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Lindéngruppen“ – ilgalaikė pramonės įmonių plėtra,

„FAM“ – tam tikrų fondų turto valdymas ir,

„Höganäs“ – metalo miltelių gamyba.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6886 – Lindéngruppen/FAM/Höganäs adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


Top