EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/027/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) Tekstas svarbus EEE

OJ C 27, 29.1.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/9


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 27/06

1.

2013 m. sausio 21 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Triton Managers III Limited“ ir „TFF III Limited“ (abi toliau – „Triton“, Džersis) pirkdamos akcijas netiesiogiai per įsigijimui skirtą įmonę „Bodem Holding Finland Oy“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Suomen Lähikauppa Oy“ (toliau – „Suomen Lähikauppa“, Suomija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Triton“: privataus akcinio kapitalo investavimas Europoje,

„Suomen Lähikauppa“: mažmeninė prekyba kasdienio vartojimo prekėmis Suomijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).


Top