EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/236/04

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE

OJ C 236, 7.8.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 236/3


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 236/04

1.

2012 m. liepos 30 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir po perdavimo pagal 4 straipsnio 5 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Trinecke Zelezarny a.s.“ (toliau – TZ, Čekija), priklausanti grupei „Moravia Steel a.s.“ (toliau – „Moravia Steel“, Čekija), pirkdama įsteigtos naujos įmonės „ZDB Dratovna a.s.“ (toliau – „Dratovna“, Čekija) akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, dalies įmonės „ZDB Group a.s.“ (toliau – ZDB, Čekija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

TZ ir „Moravia Steel“: įvairių plieno gaminių, įskaitant vielinius strypus ir kitus karštai valcuotus ilgus plieno gaminius, pusgaminius, karštai valcuotus universaliuosius plačius plieno lakštus, besiūlius vamzdžius bei temptus ir šlifuotus plieno gaminius (pvz., šaltai tempta viela ir šlifuota plieninė armatūra), gamyba,

„Dratovna“: šaltai temptos vielos ir jos gaminių gamyba ir platinimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


Top