EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0608(01)

2012 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl bylos nagrinėjimo pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla COMP/38.695 – Natrio chloratas) (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1965 final) Tekstas svarbus EEE

OJ C 162, 8.6.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 162/6


Komisijos sprendimo santrauka

2012 m. kovo 27 d.

dėl bylos nagrinėjimo pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį

(Byla COMP/38.695 – Natrio chloratas)

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1965 final)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 162/07

2012 m. kovo 27 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. birželio 11 d. Sprendimas C(2008) 2626 galutinis dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis) ir EEE susitarimo 53 straipsnį tiek, kiek jis buvo skirtas įmonei Uralita SA. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003  (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant skirtas baudas, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą saugoti savo verslo paslaptis.

1.   ĮVADAS

(1)

Šis sprendimas skirtas vienam juridiniam asmeniui – Uralita SA.

(2)

Nekonfidenciali sprendimo versija skelbiama Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje adresu http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

2.   BYLOS APRAŠYMAS

2.1.   Procedūra

(3)

Sprendimu C(2008) 2626 galutinis (toliau – 2008 m. sprendimas) Komisija įmonėms Aragonesas Industrías y Energía S.A.U. (toliau – Aragonesas) ir Uralita SA (toliau – Uralita) paskyrė 9,9 mln. EUR baudą, už kurią jos yra solidariai atsakingos, nustačiusi, kad šios įmonės dalyvavo darant pažeidimą 1996 m. gruodžio 16 d.–2000 m. vasario 9 d. laikotarpiu.

(4)

2011 m. spalio 25 d. sprendimu Aragonesas prieš Komisiją  (2) (T-348/08) (toliau – Teismo sprendimas dėl įmonės Aragonesas) Bendrasis Teismas, remdamasis turimais įrodymais, nustatė, kad Aragonesas kartelyje dalyvavo 1998 m. sausio 28 d.–1998 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu. Teismas pritarė 2008 m. sprendimui dėl įmonės Aragonesas dalyvavimo darant pažeidimą šį trumpesnį laikotarpį ir atmetė visus reikalavimus, susijusius su baudos apskaičiavimu (išskyrus trukmės daugiklį), tačiau visiškai panaikino įmonei Aragonesas paskirtą baudą.

(5)

Sprendimu Uralita prieš Komisiją  (3) (T-349/08; toliau – Teismo sprendimas dėl įmonės Uralita) Bendrasis Teismas visiškai atmetė įmonės Uralita skundą dėl 2008 m. sprendimo. Todėl 9,9 mln. EUR bauda, paskirta 2008 m. sprendimu, įmonei Uralita palikta galioti.

(6)

2011 m. gruodžio 12 d. Komisijai buvo pranešta, kad Aragonesas po susijungimo su Ercros SA. nebeegzistuoja nuo 2010 m. gegužės 31 d.2012 m. sausio 23 d. raštu Uralita pranešė Komisijai, be kita ko, sutinkanti būti vienintele pakeitimo sprendimo adresate.

(7)

2012 m. kovo 12 d. Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamasis komitetas pateikė palankią nuomonę.

2.2.   Sprendimo santrauka

(8)

Atsižvelgiant į Teismo sprendimą dėl įmonės Aragonesas ir nepaisant to, kad įmonės Uralita ieškinys dėl 2008 m. sprendimo panaikinimo Teismo sprendimu dėl įmonės Uralita buvo atmestas, sprendimu sumažintas įmonės Uralita pažeidimo laikotarpis iki 1998 m. sausio 28 d.–1998 m. gruodžio 31 d.

(9)

Bauda įmonei Uralita nustatyta remiantis tais pačiais parametrais, kuriais naudotasi ir kurie paaiškinti nustatant pirminę baudą 2008 m. sprendime, išskyrus trukmės daugiklį, kuris yra 0,91, nustatytą siekiant atsižvelgti į trumpesnį pažeidimo laikotarpį.

(10)

Kalbant apie palūkanas, kurios susikaupė už pirminę 9,9 mln. EUR baudą, kurią Uralita laikinai sumokėjo 2008 m. rugsėjo 16 d., sprendime prieita prie išvados, kad, atsižvelgiant į tai, jog Bendrasis Teismas patvirtino įmonės Uralita dalyvavimą darant pažeidimą 1998 m. sausio 28 d.–1998 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, palūkanos, susikaupusios už baudą, kuri skiriama įmonei Uralita pagal šį sprendimą (t. y. 4 231 000 EUR palūkanos), turi būti sumokėtos Komisijai, todėl Komisija šią sumą pasilieka.

3.   SPRENDIMAS

(11)

2008 m. sprendimas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio h punktas pakeičiamas taip:

„h)

Uralita SA – nuo 1998 m. sausio 28 d. iki 1998 m. gruodžio 31 d.“

2)

2 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

Uralita SA – 4 231 000 EUR.“

(12)

Kadangi palūkanos, susikaupusios nuo 4 231 000 EUR sumos, buvo laikinai sumokėtos 2008 m. rugsėjo 16 d. ir turi būti sumokėtos Komisijai, ji šią sumą pasilieka.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

(2)  2011 m. spalio 25 d. sprendimas Aragonesas Industrias y Energía, SAU prieš Europos Komisiją (Rinkinyje dar nepaskelbtas). Nei Aragonesas, nei Komisija šio sprendimo neapskundė, dabar jis yra galutinis.

(3)  2011 m. spalio 25 d. sprendimas Uralita, SA prieš Europos Komisiją (Rinkinyje dar nepaskelbtas). Uralita šio sprendimo neapskundė, dabar jis yra galutinis.


Top