EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0427(04)

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

OJ C 122, 27.4.2012, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 122/20


Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2012/C 122/08

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą pakeitimo paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

PAKEITIMO PARAIŠKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

PAKEITIMO PARAIŠKA PAGAL 9 STRAIPSNĮ

„CABRITO TRANSMONTANO“

EB Nr.: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Keičiamos specifikacijos dalys:

Produkto pavadinimas

Image

Produkto aprašymas

Image

Geografinė vietovė

Image

Kilmės įrodymas

Image

Gamybos būdas

Ataskaita

Image

Ženklinimas etiketėmis

Nacionaliniai reikalavimai

Kita (patikslinti)

2.   Pakeitimo pobūdis:

Bendrojo dokumento arba santraukos pakeitimas

Image

Įregistruotos SKVN ar SGN specifikacijos, kurios bendrasis dokumentas ar santrauka neskelbti, pakeitimas

Specifikacijos pakeitimas, dėl kurio nereikia keisti paskelbto bendrojo dokumento (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 3 dalis)

Laikinas specifikacijos pakeitimas dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ar fitosanitarijos priemonių (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 4 dalis)

3.   Pakeitimas (-ai):

1.   Apibrėžtys

„Cabrito Transmontano“ vadinama 30–90 dienų amžiaus Serrana ožkų veislės patinų ir patelių, kurių tėvai įtraukti į zootechninį registrą ir (arba) tos veislės gyvūnų kilmės knygą, žindytų motinos pienu ir augintų 13-oje tos veislės kilmės vietovės savivaldybių, skerdena arba gyvūnų mėsa.

2.   Geografinė vietovė

Į geografinę vietovę reikėtų papildomai įtraukti: Alijo, Vimiozo ir Bragansos savivaldybės (tik Kvintelos de Lampasaso, Santa Komba de Roso, Faildės, Moso, Grijo de Parados, Parados, Pinelos, Salso, Serapikos, Koelhoso, Kalvelhės, Paradinjos Novos, Masedo do Mato, Isedos ir Sendo parapijas).

3.   Prekybos laikotarpis

Prekybos laikotarpis turėtų būti pratęstas įtraukiant gegužės, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn. ir turėtų trukti visus metus.

4.   Skerdenos svoris

Reikėtų padidinti „Cabrito Transmontano“ skerdenos svorio intervalą nuo 5–9 kg iki 4–9 kg.

5.   Leidimas prekiauti atšaldytos arba užšaldytos skerdenos ketvirčiais arba bet kokio dydžio dalimis.

Turėtų būti parduodama ne tik visa ar pusė skerdenos, bet turėtų būti leidžiama ją sukapoti ketvirčiais ar bet kokio kito dydžio dalimis.

6.   Leidimas užšaldyti skerdeną ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, nustatant įpareigojimą etiketėje nurodyti, kad tai – užšaldytas produktas.

7.   Pakuotės privalomos, kai skerdena parduodama visa, ketvirčiais arba mažesnėmis dalimis.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„CABRITO TRANSMONTANO“

EB Nr.: PT-PDO-0117-0225-10.03.2011

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Pavadinimas:

„Cabrito Transmontano“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Portugalija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.1 rūšis.

Šviežia mėsa (ir subproduktai)

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

„Cabrito Transmontano“ vadinama 30–90 dienų amžiaus Serrana ožkų veislės patinų ir patelių, kurių tėvai, įtraukti į zootechninį registrą ir (arba) tos veislės gyvūnų kilmės knygą, žindytų motinos pienu ir augintų 13-oje tos veislės kilmės vietovės savivaldybių, skerdena arba gyvūnų mėsa.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams):

Ožkos minta laukiniais augalais, ypač nedirbamuose plotuose, dykvietėse ir pūdymuose augančiais augalais. Serrana veislės ožkos mėgsta ganyklas, apželdintas medžiais (jose gausu vienmečių atžalų ir tam tikrų medžių lapų) ir krūmais (įvairių rūšių, pvz., pupinių, erikinių ir prožirnių šeimų augalais (Pterospartum tridentatum)), kurie esant galimybei gali patenkinti 90 proc. jų mitybos poreikių.

Ožiukai žindomi motinos pienu.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Gyvūnų ūkių, auginimo ir skerdimo vietos nustatymas.

3.6.   Specialios taisyklės, taikomos pjaustymui, trynimui, pakavimui ir kt.:

Pakuotės privalomos parduodant skerdeną ketvirčiais ar bet kokio dydžio dalimis.

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Etiketėje, kuri, parduodant visą arba pusę skerdenos, turi būti pritvirtinta prie skerdenos kojų, turėtų būti pateikta ši nuoroda:

D.O.P. „Cabrito Transmontano“

Pakuotės privalomos parduodant skerdeną ketvirčiais ar kito dydžio dalimis, o jų etiketėse turi būti pateikta pirmiau nurodyta informacija.

Užšaldytų produktų etiketėje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas užšaldytas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

„Cabrito Transmontano“ produkcijos kilmės vieta apima Bragansos regiono Mirandelos, Masedo de Kavaleiroso, Alfandegos da Fe, Karazedos de Ansiaineso, Vila Floro, Tore de Monkorvo, Freišo de Espada a Sintos, Mogadoro, Vimiozo ir Bragansos savivaldybes (tik Kvintelos de Lampasaso, Santa Komba de Roso, Faildės, Moso, Grijo de Parados, Parados, Pinelos, Salso, Serapikos, Koelhoso, Kalvelhės, Paradinjos Novos, Masedo do Mato, Isedos ir Sendo parapijas) ir Vila Realio regiono Alijo, Valpasoso ir Mursos savivaldybes.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Kalbant apie geografinę padėtį ir topografines bei klimato sąlygas, reikia apibūdinti Tras os Monteso regioną – ši SKVN apima daugiau nei trečdalį regiono, kuris padalytas į Bragansos ir Vila Realio apskritis.

Tras os Monteso regione 447 600 ha užima plyšiai, gilios erozijos slėniai ir plynaukštės.

Per visą regioną tęsiasi Duero upės baseinas. Dešinieji Duero intakai – Saboro, Tua, Pinhajo ir Korgo upės – ir kairieji intakai – Aguedos, Koa, Tavoros ir Varosos upės – skiria pakrantes kalnų masyvus, kurių aukštis vietomis siekia 1 500 m virš jūros lygio.

Dėl tam tikrų antrosios pagrindinės Portugalijos Pirėnų pusiasalio upės baseino ypatumų, lemiančių neįtikėtiną klimato, kultūros ir netgi žmonių įvairovę, regionas yra savitas, o tam tikrais atžvilgiais net išskirtinis pasaulyje (LAGE, 1985 m.).

Pakrantės kalnų masyvai saugo vietovę nuo stiprių jūros vėjų, todėl tolstant nuo jūros laipsniškai didėja žemyninio klimato įtaka. Viduržemio jūros klimato įtaka didesnė ir šiaurės pietuose prie Duero.

Regionui būdingas glaudus geologinės ir litologinės struktūros, reljefo, klimato ir morfologijos ryšys. Regiono dirvožemį daugiausia sudaro granitas, skalūnas ir molingos-smėlingos tekstūros smiltainis.

5.2.   Produkto ypatumai:

Ožkininkystė – svarbi ožiukų mėsos gamybos sektoriaus veikla, vykdoma 13-oje savivaldybių (tik 15-oje pirmiau minėtų Bragansos savivaldybės parapijų), kuriose pagamintai produkcijai suteikiama ši SKVN ir kurias galima laikyti kaimiškiausiomis, atokiausiomis teritorijomis – jose gyvenimo lygis žemiausias, pastarąjį dešimtmetį labiausiai sumažėjo gyventojų skaičius. Ožkienos gamyba šiose vietovėse glaudžiai susijusi su klimato ciklu ir ožkų, auginamų beveik natūraliomis gamtinėmis sąlygomis, augintojų gyvenimo būdu, apsaugotu nuo bet kokios išorinės įtakos (tradicinė ekstensyvi gamybos sistema).

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Tras os Monteso regiono kalnų vietovių agrarinės aplinkosaugos sąlygos ir tam tikri šios senos veislės, puikiai prisitaikiusios prie šio Portugalijos regiono, ypatumai lėmė išskirtinę juslinę „Cabrito Transmontano“ mėsos kokybę – jos gardumą, minkštumą, sultingumą, skonį ir aromatą.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.gpp.pt/Valor/DOP_IGP_ETG.html


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


Top