EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/06

Atviras kvietimas teikti paraiškas – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Cedefop Europos profesinio švietimo bei mokymo tinklas

OJ C 71, 9.3.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/8


Atviras kvietimas teikti paraiškas – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Cedefop Europos profesinio švietimo bei mokymo tinklas

2012/C 71/06

1.   Tikslai ir bendra informacija

Siekiant sukurti Europos profesinio švietimo tinklą, ReferNet, šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – atrinkti po vieną paraiškos teikėją iš Airijos ir Ispanijos (žr. 3 punktą, tinkamumo kriterijus), su kuriais atitinkamai Cedefop pasirašys ketverių metų partnerystės pagrindų susitarimą; taip pat su kiekvienu atrinktu paraiškos teikėju pasirašyti specialiąją dotacijos sutartį, pagal kurią 2012 m. bus vykdomas 8 mėnesių veiklos planas.

1975 m. įsteigtas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) yra Europos Sąjungos (ES) agentūra, kurios būstinė nuo 1995 m. yra Graikijoje. Ji pripažinta patikimu informacijos ir žinių profesinio švietimo ir mokymo srityje šaltiniu ir jos uždavinys – remti Europos profesinio švietimo bei mokymo politikos plėtrą ir prisidėti prie jos įgyvendinimo.

ReferNet yra Cedefop įsteigtas Europos profesinio švietimo ir mokymo tinklas. ReferNet uždavinys – remti Cedefop teikiant ataskaitas apie nacionalines profesinio švietimo ir mokymo sistemas ir politikos raidą ir skiriant daugiau dėmesio profesiniam švietimui ir mokymui bei Cedefop produktams. Tinklui priklauso 29 nariai – ReferNet nacionaliniai partneriai iš ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos. ReferNet nacionaliniai partneriai yra jų atstovaujamos šalies pagrindinės profesinio švietimo ir mokymo srityje veikiančios institucijos.

Partnerystės pagrindų susitarimai įgyvendinami vadovaujantis specialiosiomis dotacijos sutartimis. Todėl paraiškų teikėjai turi pateikti ne tik pasiūlymą dėl ketverių metų partnerystės pagrindų (kurį atrinkus bus pasirašytas 2012–2015 m. partnerystės pagrindų susitarimas), bet ir paraišką dėl dotacijos 2012 m. veiklai finansuoti (kurią atrinkus gali būti pasirašyta 2012 m. specialioji dotacijos sutartis 8 mėnesiams). Paraiškos teikėjas privalo įrodyti, kad yra pajėgus vykdyti visų numatytų rūšių veiklą ketverių metų laikotarpiu ir užtikrinti pakankamą bendrą finansavimą veiklos plano įgyvendinimui.

2.   Biudžetas ir projekto trukmė

Partnerystės pagrindų susitarimų ketverių metų laikotarpiui numatoma skirti 4 000 000 EUR biudžetą. Tai priklausys nuo Biudžeto valdymo institucijos metinių sprendimų.

Visas turimas 2012 m. metiniam veiklos planui (projekto trukmė – 12 mėnesių) skirtas biudžetas yra 955 000 EUR 27 valstybėms narėms, Islandijai ir Norvegijai.

Dotacijos dydis skiriasi priklausomai nuo gyventojų skaičiaus šalyje ir ji teikiama metiniam veiklos planui vykdyti. Visas turimas 2012 m. veiklos planui skirtas biudžetas bus paskirstytas trims pagal gyventojų skaičių sudarytoms valstybių grupėms:

—   1 valstybių grupė: Kipras, Estija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Slovėnija ir Islandija. Didžiausia galima dotacijos suma: 23 615 EUR.

—   2 valstybių grupė: Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Graikija, Vengrija, Airija, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Švedija ir Norvegija. Didžiausia galima dotacijos suma: 33 625 EUR.

—   3 valstybių grupė: Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Ispanija, Jungtinė Karalystė. Didžiausia galima dotacijos suma: 43 620 EUR.

Kadangi ReferNet partnerio veikla Airijoje ir Ispanijoje 2012 m. bus trumpesnė nei vieni metai, dotacija bus atitinkamai mažesnė nei nurodyta didžiausia kiekvienai šaliai šiais metais skiriama suma.

Bendrijos dotacija yra finansinė parama, skirta paramos gavėjo ir (arba) bendrų paramos gavėjų išlaidoms padengti. Ši parama tik papildo paties gavėjo gautą finansinę paramą ir (arba) vietos, regiono, nacionalinę ir (arba) privačią paramą. Bendra Bendrijos paramos suma negali viršyti 70 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų

Cedefop pasilieka teisę nepaskirstyti viso turimo biudžeto.

3.   Tinkamumo kriterijai

Norintys dalyvauti kvietime teikti paraiškas pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

būti viešoji arba privati organizacija, turinti teisinį ir juridinio asmens statusą (fiziniai asmenys, t. y. pavieniai asmenys, paraiškų teikti negali);

b)

būti įsisteigę vienoje iš šių šalių:

Airija,

Ispanija.

4.   Galutinė paraiškų pateikimo data

Paraiškos dėl partnerystės pagrindų susitarimo sudarymo ir 2012 m. veiklos planas turi būti pateikti ne vėliau kaip 2012 m. balandžio 16 d.

2012 m. veiklos planas, pasirašius 2012 m. specialiąją dotacijos sutartį, bus pradėtas vykdyti 2012 m. gegužės mėn. ir truks 8 mėnesius.

5.   Išsamesnė informacija

Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą, paraiškos formą ir priedus Cedefop tinklalapyje bus galima rasti nuo 2012 m. kovo 13 d. toliau nurodytu adresu:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Paraiškos turi būti parengtos laikantis išsamiame kvietimo tekste nustatytų reikalavimų ir pateiktos naudojant oficialias paraiškos formas.

Paraiškos bus vertinamos vadovaujantis skaidrumo ir vienodų sąlygų taikymo principais.

Visas reikalavimus atitinkančias paraiškas vertins ekspertų komitetas, remdamasis viso kvietimo teksto versijoje apibrėžtais tinkamumo, atmetimo, atrankos ir susitarimų sudarymo kriterijais.


Top