EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0507(03)

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

OJ C 119, 7.5.2010, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/6


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

2010/C 119/04

Pagalbos Nr.: XA 267/09

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Corrèze

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Aides à l'agriculture biologique en Corrèze

Teisinis pagrindas:

articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 18 décembre 2008

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 31 500 EUR

(Numatyta metinė išlaidų suma galės būti kasmet persvarstoma).

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 40 %

Be to, Departamento taryba pagalbą teiks projektams, kurių suma viršija 4 000 EUR. Reikalavimus atitinkančių išlaidų suma negali viršyti 15 000 EUR.

Įgyvendinimo data: 2009 m. nuo tada, kai bus gautas pranešimas apie gavimą su priemonės identifikavimo numeriu ir nuo priemonės santraukos paskelbimo Europos Komisijos interneto svetainėje.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Priemonės, teikiamos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnio reikalavimus, tikslas – paskatinti ūkininkus ūkininkauti ekologiškai arba padidinti jų ekologiškai užauginamos produkcijos kiekį, teikiant pagalbą, kuri jiems padėtų atlaikyti didelę finansinę naštą, tenkančią dėl sąnaudų alternatyviai, o kartais labai specializuotai ekologiškai ūkininkauti būtinai įrangai (šios išlaidos didesnės, palyginti su įprastiniais ūkininkavimo metodais).

Įgyvendindama šią priemonę, Korezo departamento taryba galės:

Korezo departamento ūkininkams suteikti informacijos apie ekologinį ūkininkavimą,

pagerinti Koreze pagaminamos produkcijos kokybę ir paskatinti ūkininkus užsiimti ekologiniu žemės ūkiu,

ir tokiu būdu padėti išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką.

Reikalavimus atitinkančiomis bus laikomos išlaidos:

produktų saugojimo ir pakavimo plėtros įrangai,

pasėlių apdorojimo technikai,

žolės priežiūros įranga: visi mechaninio ir terminio piktžolių naikinimo įrenginiai,

naudinga žemės ūkio požiūriu arba dirvožemio derlingumą ekologiškai padedanti didinti žemės dirbimo įranga,

derliaus sandėliavimo įranga, taikant mišrų ūkininkavimo būdą, t. y. kai ūkyje užsiimama ekologine ir įprastiniais būdais vykdoma žemdirbyste.

Pagalba galės būti skiriama socialiniu žemės ūkio draudimu (pranc. MSA – Mutualité sociale agricole) apsidraudusiems Korezo ūkininkams, įregistravusiems ekologinės gamybos ūkį arba pereinantiems prie ekologinės gamybos, jei ne mažiau 40 % jų apyvartos sudaro su ekologine žemdirbyste susijusi veikla.

Pagalba galės būti skiriama tik MVĮ statusą, kaip apibrėžta Bendrijos teisėje, turintiems ūkiams.

Išsami informacija apie šią priemonę pateikiama internete Departamento tarybos svetainėje nurodytu adresu.

Ekonomikos sektorius (-iai): Gyvulininkystės ir augalininkystės produkcija (visos rūšys).

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Conseil Général de la Corrèze

Direction du développement économique

Hôtel du Département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 199

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Interneto svetainė: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Economie/DEPA_Agriculturebio_2009.pdf

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: XA 269/09

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Corrèze

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Aide au maintien d'une activité agricole par l'aménagement des sols et la préservation des paysages (Corrèze).

Teisinis pagrindas:

articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

délibération de l'assemblée plénière du Conseil Général du 18 décembre 2008«politique sectorielle agricole»

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 510 000 EUR per metus.

Numatyta metinė išlaidų suma galės būti kasmet persvarstoma.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 35 %

Pagalbos dydis galės būti persvarstomas kasmet, neviršijant nustatytos leidžiamos viršutinės ribos.

Įgyvendinimo data: 2010 m. nuo tada, kai bus gautas pranešimas apie gavimą su priemonės identifikavimo numeriu ir nuo priemonės santraukos paskelbimo Europos Komisijos interneto svetainėje.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Remiantis žemės ūkio išimties reglamento 4 straipsniu, šios priemonės tikslas – padėti ūkininkams atlikti žemės ūkio gamybos tobulinimo, kokybės gerinimo, natūralios aplinkos išsaugojimo ir pagerinimo darbus sklypuose, kuriuose nėra jokių pastatų.

Ši pagalbos schema yra dalis programos, skirtos suvartojamo vandens kiekiui sumažinti, vandens telkiniams (upėms, pelkėms ir kt.) pagerinti, dirbamai žemei vėl pradėti naudoti ir atvirų slėnių išlaikymas, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė.

Reikalavimus atitinkančiomis bus laikomos išlaidos:

visiems dirvožemio, dirvos drenavimo ir upių bei upelių apsaugos darbams, susijusiems su tuo, kad žemė vėl pradedama dirbti (šlaitų ir griovių lyginimas, velėnos išplėšimas ir kt.),

gyvulių girdykloms bei upių ar upelių apsaugos įrenginiams įsigyti ir įrengti.

Drenavimo darbams ir pievų sutvarkymui, įrengiant girdyklas gyvuliams, pagalba bus teikiama, jei dėl investicijų vandens sunaudojimas sumažės bent 25 %. Vertinant, kiek sumažėjo sunaudojamo vandens kiekis, bus atsižvelgiama į tai, kiek sumažėjo sunaudojamo vandens kiekis, taip pat bus įvertinamas technologinis įsigytos įrangos arba atliktų darbų pagerėjimas.

Be to, pagalba bus skiriama tik:

ne didesniems kaip MVĮ dydžio, kaip tai apibrėžiama Bendrijos teisėje, ūkiams (žr. 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, OL L 214, 2008 m. rugpjūčio 9 d.),

ūkiams, kurie yra įmonės, besiverčiančios pirmine žemės ūkio produktų gamyba,

įmonėms, kurios nelaikytinos sunkumų patiriančiomis įmonėmis pagal Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL C 244, 2004 m. spalio 1 d.),

siūloma pagalba jokiu būdu negalės viršyti žemės ūkio išimties reglamento 4 straipsnio 9 punkte nustatytos viršutinės ribos.

Ekonomikos sektorius (-iai): Visi Korezo departamento pirminės žemės ūkio gamybos sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Conseil général de la Corrèze

Direction du développement durable

Hôtel du département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 30

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Interneto svetainė: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: XA 280/09

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Seine-Maritime

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Aide en assistance technique pour des productions sans OGM par l’autonomie en protéines (Seine-Maritime)

Teisinis pagrindas: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 40 000 EUR per metus

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %, neviršijant 1 500 EUR ribos.

Įgyvendinimo data: Nuo prašymo taikyti išimtį registracijos numerio paskelbimo Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2009–2012 m.

Pagalbos tikslas: Kadangi kai kurie Pajūrio Senos departamento gyventojai pageidavo galimybės vartoti visiškai genetiškai nemodifikuotus produktus, šios priemonės paskirtis – padėti ūkininkams, ypač produkciją gaminantiems, perdirbantiems ir parduodantiems ūkyje arba jei produkcijos platinimo grandinė trumpa, pakeisti pašarų sistemą, kad ūkis būtų visiškai savarankiškai aprūpintas baltymais, kurie vieninteliai suteikia galimybę gaminti produkciją be GMO.

Tačiau norint pasiekti šį tikslą, būtina, kad ūkininkai pertvarkytų apsirūpinimo pašarais sistemą ir savarankiškai apsirūpintų baltymais. Departamentas ketina padėti sumažinti konsultacijų dėl tokio pertvarkymo išlaidas. Ši pagalba bus vienkartinė, ūkininkai 2009–2012 m. galės pateikti tik vieną paraišką.

Pagalba bus skiriama laikantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnio nuostatų.

Ekonomikos sektorius (-iai): Visi žemės ūkio sektoriai (MVĮ)

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Interneto svetainė: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: XA 307/09

Valstybė narė: Ispanija

Regionas: Comunitat Valenciana

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Régimen de ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas

Teisinis pagrindas: Proyecto de Orden, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Bendras numatomas 2010 finansinių metų biudžeto asignavimų dydis – 1 820 000 EUR.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Paprastai – 40 % investicijų, o mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – 50 %. Šis procentinis dydis padidinamas 10 %, jei investuoja jaunieji ūkininkai per penkerius metus nuo įsikūrimo.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2010 metai; terminą galima kasmet pratęsti iki 2013 m. gruodžio 31 d., jei tai numatyta biudžete.

Pagalbos tikslas: Pagalbos tikslas – sumažinti gamybos sąnaudas, pagerinti galutinės produkcijos kokybę, sumažinti poveikį aplinkai, pagerinti ūkių higienos ir gyvūnų gerovės sąlygas.

4 straipsnis – investicijos į žemės ūkio valdas.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ūkio pastatų statybos, įsigijimo ar gerinimo išlaidos ir ūkio mašinų ir įrangos įsigijimo išlaidos.

Ekonomikos sektorius (-iai): Gamybos sektorius. Visos gyvulininkystės sektoriaus dalys.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Interneto svetainė: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/competitividad.pdf

Kita informacija: —

Valensija, 2009 m. gruodžio 15 d.

La Directora General de Producción Agraria

Fdo. Laura PEÑARROYA FABREGAT


Top