EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/272/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE

OJ C 272, 13.11.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/23


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 272/11

1.

2009 m. lapkričio 4 d. pagal susijungimų Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Fortis Insurance International N.V.“, kontroliuojama „Fortis SA/NV“ ir „Fortis NV“ (toliau – „Fortis Insurance“, Nyderlandai ir Belgija) ir įmonė „BNP Paribas Assurance“, priklausanti grupei „BNP Paribas“, kontroliuojama „BNP Paribas SA“ (toliau – „BNP Paribas group“, Prancūzija), pirkdamos akcijas įgyja bendrą įmonės „UBI Assicurazioni S.p.A.“ (toliau – „UBI Assicurazioni“, Italija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„BNP Paribas group“: bankininkystės ir draudimo veikla,

„Fortis Insurance“: finansinė ir draudimo veikla, bei,

„UBI Assicurazioni“: ne gyvybės draudimo veikla Italijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301 arba 22967244) arba paštu su nuoroda COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


Top