EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/031/10

Kvietimas teikti paraiškas 2009 m. — Parengiamoji priemonė MEDIA International

OJ C 31, 7.2.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 31/15


Kvietimas teikti paraiškas 2009 m. — Parengiamoji priemonė MEDIA International

(2009/C 31/10)

1.   Tikslai ir aprašymas

Parengiamoji priemonė MEDIA International skirta Europos ir trečiųjų šalių kino specialistų bendadarbiavimui tirti ir išbandyti. Pagal ją remiama:

mokymas,

platinimas,

informacijos sklaida,

kino tinklų plėtra,

augantys auditorijos poreikiai.

Pagal 2009 metų parengiamosios priemonės MEDIA International darbo programą Komisija kviečia kandidatus teikti paraiškas.

2.   Reikalavimus atitinkantys kandidatai

Kvietimas teikti paraiškas skirtas 27 ES valstybių narių ir trečiųjų šalių juridiniams asmenims. Konkrečios sąlygos išdėstytos 2009 metų parengiamosios priemonės MEDIA International darbo programoje.

3.   Projektų biudžetas

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas didžiausia skiriama suma yra 4,96 mln. EUR.

Komisijos teikiama finansinė parama, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, negali viršyti 50 %, 75 % arba 80 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Finansinis įnašas bus teikiamas kaip dotacija.

4.   Vertinimas ir atranka

Gautas paraiškas vertins Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų. Vertinimo kriterijai apibrėžti 2009 metų parengiamosios priemonės MEDIA International darbo programoje. Atlikus vertinimą, tinkamomis pripažintos paraiškos bus suskirstytos pagal kokybę.

Paraiškų gauti Komisijos teikiamas dotacijas vertinimo procedūra nustatyta Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomame finansiniame reglamente (1).

5.   Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 2 d. šiuo adresu:

Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A – Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 – MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

B-1049 Brussels

6.   Išsami informacija

Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą ir 2009 metų parengiamosios priemonės MEDIA International darbo programą, gaires bei paraiškos formas galima rasti šiuo interneto adresu:

http://ec.europa.eu/media

Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos nurodyta forma.


(1)  Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).


Top