EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1209(02)

Planuojamas skundo 2007/2001 nagrinėjimo nutraukimas

OJ C 314, 9.12.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 314/12


Planuojamas skundo 2007/2001 nagrinėjimo nutraukimas

(2008/C 314/06)

Europos Komisija gavo daug skundų dėl diskriminacinio pobūdžio mokesčių, Rumunijoje renkamų pirmą kartą registruojant lengvąjį automobilį šioje valstybėje. Šiuo klausimu Europos Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo nemažai skundų ir laiškų. Skundai, užregistruoti numeriais 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151, ir kiti suinteresuotų ES piliečių laiškai buvo išnagrinėti pagrindinėje byloje, užregistruotoje numeriu 2007/2001.

Atsakingas Komisijos skyrius baigė pirmiau minėtos bylos tyrimą. Tam, kad tinkamai informuotų ne tik skundo pareiškėjus, bet ir visus suinteresuotus asmenis, Komisija nusprendė paskelbti šį pranešimą, kuriame išreiškė siekį baigti šią bylą.

Nors aišku, kad mokesčiai, susiję su keleiviniais automobiliais, Bendrijos lygmeniu nėra suderinti, ir todėl valstybės narės gali įvesti tokius mokesčius ir nustatyti jų dydį bei taikymo būdus, jų veiksmų laisvę riboja Europos bendrijos (EB) steigimo sutarties, ypač 90 straipsnio, neleidžiančio taikyti diskriminacinio apmokestinimo gaminiams, įvežamiems iš kitų valstybių narių, nuostatos.

Rumunijos nuostatos dėl automobilių registracijos mokesčio neatitinka EB 90 straipsnio. Todėl 2007 m. kovo 23 d. Komisija pradėjo pažeidimų procedūrą, išsiųsdama oficialų pranešimą (IP/07/372) Rumunijai. Komisija rėmėsi Europos Teisingumo Teismo jurisprudencija, pagal kurią, kai mokestis už naujus ir naudotus lengvuosius automobilius mokamas tik vieną kartą, mokėtinas mokestis už naudotą lengvąjį automobilį, įvežtą iš kitos valstybės narės, negali būti didesnis nei mokesčio, įskaičiuoto į panašių toje valstybėje narėje jau įregistruotų naudotų automobilių vertę, likutis. Todėl valstybės narės privalo atsižvelgti į importuotų naudotų lengvųjų automobilių vertės sumažėjimą.

Rumunija patvirtino gavusi oficialų pranešimą ir nustatė bendrąsias gaires, kuriomis remiantis numatytos būtinos pataisos, taip pat formulė automobilių registracijos mokesčio sumai apskaičiuoti ir tam naudojami dydžiai, įskaitant nekintamą nuvertėjimo lentelę. Vis dėlto būtinos pataisos nebuvo priimtos laiku.

2007 m. lapkričio 28 d. Komisija pateikė Rumunijai pagrįstą nuomonę, reikalaudama laikytis Bendrijos teisės taip, kaip ją išaiškino Teismas (IP/07/1799). Po to buvo surengta keletas specialių susirinkimų ir diskusijų, siekiant aptarti teisės aktų projektų variantus. 2008 m. balandžio 21 d. buvo priimtas nepaprastasis Potvarkis Nr. 50/2008 (paskelbtas 2008 m. balandžio 25 d. Rumunijos oficialiajame leidinyje), iš dalies keičiantis ginčijamus įstatymus. Rumunijos vyriausybė taip pat patvirtino nepaprastojo Potvarkio Nr. 50/2008 taikymo metodines normas, įtraukdama V dalį „Naudotų automobilių tikrojo nuvertėjimo apskaičiavimas“ į patobulintos nekintamo nuvertėjimo lentelės taikymo taisykles, pateiktas nepaprastojo potvarkio 4 priede. Taip užtikrinama, kad apskaičiuojant mokėtino automobilio registracijos mokesčio dydį, bus atsižvelgiama į naudoto lengvojo automobilio faktinį nuvertėjimą.

Be to, aukščiau minėtuose Rumunijos įstatymuose panaikintas diskriminacinis koreliacijos koeficientas, įtvirtinta tinkama „naujo lengvojo automobilio“ apibrėžtis, taip pat mokesčių mokėtojams suteikta teisė, kad kiekvienas lengvasis automobilis būtų individualiai patikrintas ir tiksliai nustatytas jo nuvertėjimas. Galiausiai, priėmus įstatymus, buvo viešai paskelbti kriterijai, kuriais remiantis nustatomas naudoto lengvojo automobilio nuvertėjimas.

Atsižvelgdamas į pirmiau pateiktą informaciją, Komisijos atsakingas skyrius mano, kad Rumunijos valdžios institucijos ėmėsi reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės, ir dabar Rumunijos registracijos mokesčio įstatymai yra suderinti su EB sutarties 90 straipsniu.

Dėl to atsakingas skyrius siūlo Komisijai baigti šią bylą.


Top