EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1204(04)

Jungtinės Karalystės vyriausybės pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (Tekstas svarbus EEE)

OL C 309, 2008 12 4, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/27


Jungtinės Karalystės vyriausybės pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 309/08)

Jungtinės Karalystės pranešimas apie neeilinį leidimų žvalgyti ir išgauti naftą sausumos (pakrantės) rajonuose, priskiriamuose JK kartografijos tarnybos sektoriui SU60, esančiuose aukščiau nei žemiausias atoslūgio taškas, skyrimą

Verslo, įmonių ir reguliavimo reformų departamentas

1998 m. Naftos Aktas (The Petroleum Act 1998)

Galimybė įsigyti licencijas žvalgyti sausumoje

1.

Verslo, įmonių ir reguliavimo reformų (BERR) valstybės sekretorius suinteresuotus asmenis kviečia teikti paraiškas dėl naftos išteklių žvalgymo ir išgavimo licencijų, išduodamų vykdyti veiklai JK kartografijos tarnybos SU60 sektoriui priskiriamuose sausumos rajonuose, kurie yra aukščiau nei žemiausias atoslūgio taškas.

2.

Pasiūlyme minimo rajono žemėlapį galima gauti adresu BERR, 1 Victoria Street, London, SW1H 0ET. Iš anksto susitarus (tel. (44-207) 215 50 32, faksas (44-207) 215 50 70), žemėlapį galima apžiūrėti nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9.15 iki 16.45 val., (kol galioja šis pranešimas). Žemėlapis taip pat pateiktas BERR naftos ir dujų svetainėje (žr. toliau).

3.

Išsamią su pasiūlymu susijusią informaciją, įskaitant siūlomų plotų žemėlapį bei informaciją apie licencijas, taip pat sąlygas, kurios bus įtrauktos į minėtas licencijas, bei nurodymus, kaip teikti paraišką, galima rasti Energetikos plėtros skyriaus (Energy Development Unit, (EDU)) svetainėje:

http://www.og.berr.gov.uk

4.

Paraiškos bus vertinamos remiantis „Petroleum (Production) (Landward Areas) Regulations 1995“ (S.I. 1995 No. 1436) bei „Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995“ (S.I. 1995 No. 1434) ir atsižvelgiant į nuolatinį poreikį operatyviai, išsamiai, veiksmingai ir saugiai žvalgyti ieškant naftos ir gamtinių dujų išteklių Didžiosios Britanijos pagrindinėje teritorijoje.

5.

Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

a)

pareiškėjo finansinis tinkamumas ir finansinės galimybės vykdyti pradiniame etape pagal licenciją leistiną veiklą, įskaitant veiksmų programą, kurią vykdant būtų įvertintos visos sektoriuje, dėl kurio buvo pateikta paraiška, esančio ploto galimybės;

b)

techninis pareiškėjo tinkamumas pradiniame etape pagal licenciją leistinai veiklai vykdyti, įskaitant angliavandenilių paieškos galimybių nustatymą sektoriuje, dėl kurio buvo pateikta paraiška. Vertinant techninį tinkamumą iš dalies bus atsižvelgiama į sektoriaus analizės kokybę;

c)

būdas, kurį pareiškėjas ketina pasirinkti pagal licenciją leistinai veiklai vykdyti, įskaitant veiklos programos, kuria bus vertinamos visos ploto, dėl kurio pateikta paraiška, galimybės, kokybę;

d)

ar pareiškėjas veiksmingai ir atsakingai vykdė licencijoje aprašytą veiklą, jeigu pareiškėjas turi arba turėjo pagal „Petroleum Act 1998“ išduotą licenciją, arba pagal „Petroleum Act 1998“ galima laikyti, kad ta licencija pareiškėjui buvo išduota.

6.

Valstybės sekretorius licenciją suteiks tik tokiu atveju, jeigu sutiks patvirtinti pareiškėjo pasirinktą ūkinės veiklos vykdytoją. Prieš patvirtindamas ūkinės veiklos vykdytoją valstybės sekretorius turi įsitikinti, kad kandidatas sugebės planuoti ir vykdyti gręžimo operacijas, t. y. turės pakankamai patyrusių ir kvalifikuotų darbuotojų, taikys tinkamas procedūras ir metodus, reikiamą valdymo struktūrą, yra užmezgęs ryšius su rangovais ir turi parengęs bendrą bendrovės strategiją. Vertindamas siūlomą ūkinės veiklos vykdytoją valstybės sekretorius atsižvelgia ir į naują paraiškoje nurodytą informaciją, ir duomenis apie kandidato veiklą Jungtinėje Karalystėje ir užsienyje.

7.

Išsamios šio pasiūlymo gairės pateiktos Energetikos plėtros skyriaus (EDU) svetainėje:

http://www.og.berr.gov.uk/

Licencijos

8.

Pareiškėjai informuojami, kad valstybės sekretorius tam tikromis aplinkybėmis turi teisę pasiūlyti suteikti licenciją kitomis sąlygomis.

9.

Jeigu valstybės sekretorius nusprendžia suteikti licenciją pareiškėjui, kuris pateikė paraišką pagal šį kvietimą, pasiūlymas pateikiamas per dvylika mėnesių nuo šio pranešimo datos.

10.

Valstybės sekretorius neprisiima atsakomybės už jokias išlaidas, kurias patiria pareiškėjas svarstydamas paraiškos pateikimą arba ją pateikdamas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas

11.

BERR atliko strateginį poveikio aplinkai, įskaitant kvietime nurodytus plotus, vertinimą pagal Direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo reikalavimus. Vertinimo išvadas galima rasti EDU svetainėje:

http://www.og.berr.gov.uk/


Top