EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008A1204(02)

2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos nuomonė, pateikta, taikant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/37/EB 7 straipsnį, dėl draudžiamosios priemonės, kurią Vengrijos valdžios institucijos nustatė REDLINE prekės ženklo elektriniams smūginiams gręžtuvams MD-2007-140 (Tekstas svarbus EEE)

OL C 309, 2008 12 4, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/3


KOMISIJOS NUOMONĖ

2008 m. lapkričio 27 d.

pateikta, taikant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/37/EB 7 straipsnį, dėl draudžiamosios priemonės, kurią Vengrijos valdžios institucijos nustatė REDLINE prekės ženklo elektriniams smūginiams gręžtuvams MD-2007-140

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 309/02)

1.   Vengrijos valdžios institucijų pranešimas

Direktyvos 98/37/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės turi imtis visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog mašinos, kurioms taikoma ši direktyva, būtų tiekiamos rinkai ir atiduodamos naudoti tik tada, kai nekelia pavojaus žmonių saugai ir sveikatai, ir, atitinkamais atvejais, naminiams gyvūnams ir turtui, yra tinkamai sumontuotos ir prižiūrimos bei naudojamos pagal paskirtį.

Direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai valstybė narė įsitikina, jog CE ženklą turinčios mašinos naudojamos pagal paskirtį gali kelti pavojų žmonių saugai, o atitinkamais atvejais — naminiams gyvūnams ar turtui, ji imasi visų reikiamų priemonių, kad tokios mašinos būtų pašalintos iš rinkos, kad būtų uždrausta pateikti jas rinkai, atiduoti naudoti arba kad būtų ribojamas jų laisvas judėjimas. Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie visas tokias priemones, nurodydama tokio sprendimo priežastis.

2007 m. liepos 23 d. Vengrijos valdžios institucijos pranešė Europos Komisijai apie draudžiamąją priemonę dėl REDLINE prekės ženklo RL/ID0955-910 tipo rankinių nešiojamųjų elektrinių smūginių gręžtuvų pateikimo rinkai. Šių mašinų gamintojas — Yongkang Zhengda Industrial Co., Ltd (adresas: Gushan Town, Yongkang, Zhejiang, 321307, Kinija), platintojas — Baumann Hungary Ktf. (adresas: H-1162 Budapest, János utca 118).

Europos Komisijai perduotoje byloje pateikti šie dokumentai:

2004 m. gruodžio 15 d. sertifikatas Nr. 04SHW2481-01, kurį Z1JE-KZ2-16B tipo smūginiams gręžtuvams išdavė Intertek Deutschland GmbH, teikianti „GS“ ženklą smūginiams gręžtuvams,

2004 m. gruodžio 1 d. sertifikatas Nr. JSH0411181 ir 2004 m. gruodžio 15 d. sertifikatas Nr. 432960, kurį to paties Z1JE-KZ2-16B tipo smūginiams gręžtuvams išdavė Intertek ETL SEMK (Šanchajus),

2006 m. birželio 18 d.Yongkang Zhengda Industrial Co. deklaracija, kurioje tvirtinama, kad Z1JE-KZ2-16B tipo smūginiai gręžtuvai yra lygiaverčiai gaminiui RL/ID0955-910, kuriam Vengrija nustatė priemonę,

2006 m. rugpjūčio 11 d.Baumann Hungary Kft. parengta EB atitikties deklaracija dėl sertifikato Nr. JSH0411181.

Pagal direktyvos 7 straipsnio 2 dalį Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis, privalo pateikti savo nuomonę, ar tokia priemonė taikoma pagrįstai. Jeigu nustatoma, kad priemonė taikoma pagrįstai, Komisija apie tai praneša valstybėms narėms, kad jos atitinkamoms mašinoms galėtų taikyti visas reikiamas priemones pagal 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

2.   Vengrijos valdžios institucijų nurodytos priežastys

Vengrijos valdžios institucijos taikomą priemonę pagrindė tuo, kad smūginiai gręžtuvai neatitinka toliau išvardytų Direktyvos 98/37/EB I priede nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų (susijusių su Europos darniaisiais standartais EN 60745-1:2003 „Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ ir EN 60745-2-1:2003 „Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gręžtuvams ir smūginiams gręžtuvams“):

1.5.1.   Elektros energijos tiekimas ir 1.5.6 — Gaisro pavojus

Produktas kelia gaisro pavojų dėl nepritvirtintų vidinių laidų, kurie gali sukelti trumpąjį jungimą.

1.5.6.   Gaisro pavojus

Per terminius bandymus mašinos užsidegė, pasirodė dūmai, po to nustojo veikti.

3.   Komisijos nuomonė

2007 m. lapkričio 15 d. Komisija raštu kreipėsi į Baumann Hungary Kft., pasirašiusią EB atitikties deklaraciją, ir paragino pateikti pastabas dėl Vengrijos valdžios institucijų nustatytos priemonės.

2007 m. lapkričio 15 d. Komisija taip pat kreipėsi į Intertek ETL SEMKO (Šanchajus) ir Intertek Deutschland GmbH, išdavusias atitikties sertifikatus Z1JE-KZ2-16B tipo smūginiams gręžtuvams, kurie, kaip tvirtinama, lygiaverčiai RL/ID0955-910 tipo smūginiams gręžtuvams, kuriems Vengrija nustatė priemonę.

Atsakymo iki šiol negauta.

Atsižvelgdama į turimus dokumentus, Komisija mano, kad Vengrijos valdžios institucijos įrodė, jog mašinos, kurioms taikoma ribojamoji priemonė, neatitinka esminių pirmiau išvardytų sveikatos ir saugos reikalavimų. Dėl neatitikimo reikalavimams kyla didelis pavojus asmenims, naudojantiems minėtas mašinas.

Todėl, atlikusi reikiamas procedūras, Komisija priėjo prie išvados, kad Vengrijos valdžios institucijų nustatyta priemonė yra pagrįsta.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


Top