EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/134/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) Tekstas svarbus EEE

OJ C 134, 31.5.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/42


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5176 — CVC/Schuitema)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 134/13)

1.

2008 m. gegužės 22 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „CVC Fund IV“ (toliau – „CVC Fund IV“, Kaimanų Salos), priklausanti „CVC Capital Partners Group S.a.r.l.“ (toliau – CVC, Liuksemburgas), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Schuitema N.V“ (toliau – „Schuitema“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla yra:

„CVC“ ir „CVC Fund IV“: investicinių fondų konsultavimas investicijų ir valdymo klausimais ir (arba) investicijų valdymas investicinių fondų vardu;

„Schuitema“: viešieji pirkimai, plataus vartojimo prekių didmeninė ir mažmeninė prekyba ir su tuo susijusios paslaugos Nyderlanduose.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeriais (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5176 — CVC/Schuitema adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


Top