EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AR0406

Regionų komiteto nuomonė — Europos oro uostų ateitis

OJ C 305, 15.12.2007, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 305/11


Regionų komiteto nuomonė — Europos oro uostų ateitis

(2007/C 305/03)

REGIONŲ KOMITETAS

Pateikia šias rekomendacijas:

Reikia tik tokio lygio reglamentavimo, kuris padėtų spręsti problemą tuo atveju, kai neveikia nacionaliniai teisės aktai (subsidiarumo principas). Svarbiausia, kad būtų užtikrintas konsultacijų ir apeliacijų proceso Europoje skaidrumas;

Atrodo, kad vieno milijono keleivių riba yra nepagrįsta ir galbūt nebūtina, kadangi būtų reguliuojama daugiau nei 150 oro uostų. Dauguma jų yra maži regioniniai oro uostai, kuriems sunku įveikti biurokratines kliūtis. Direktyva turėtų būti taikoma tik tiems oro uostams, kurie kontroliuoja daugiau kaip 1 proc. visos ES keleivinio oro transporto rinkos;

Nacionalinė nepriklausoma reguliavimo institucija taip pat privalėtų turėti teisę taikyti išimtis, įtraukti oro uostus, kurie neviršija ribos, tačiau, jos nuomone, turi pakankamai įtakos rinkai. Visus rinkos tyrimus, kuriuos atliks nacionalinės aviacijos reguliavimo institucijos, tikrina Europos Komisija, kad visoje Europoje būtų taikomos vienodos sąlygos. (Todėl COM(2006) 820 2 straipsnį reikėtų iš dalies pakeisti);

Direktyva turėtų būti neutrali „vienos kasos“ principo atžvilgiu;

Oro uostų pasiekiamumas įvariomis transporto rūšimis yra pagrindinė pajėgumų klausimo dalis norint visiškai išnaudoti regioninių oro uostų dabartinius pajėgumus;

Regioniniai oro uostai yra gyvybiškai svarbūs regionų klestėjimui ir gali atlikti svarbų vaidmenį mažinant spūstis pagrindiniuose oro uostuose. Be to, jie galės būti naudingi bendrosios paskirties aviacijos sektoriui ir teikti įvairias paslaugas, kurioms teikti didžiuosiuose oro uostuose, išaugus komerciniam transportui, ateityje bus vis mažiau vietos.

Pamatiniai dokumentai

Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrų taisyklių teikiant oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje

COM(2006) 396 galutinis

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos oro uostų pajėgumų, našumo ir saugos veiksmų planas“

COM(2006) 819 galutinis

Pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl oro uostų rinkliavų

COM(2006) 820 galutinis

Komisijos ataskaita apie 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvos 96/67/EB taikymą

COM(2006) 821 galutinis

Pranešėjas

:

Gordon KEYMER, Tandridge rajono tarybos narys (UK/ELP)

1.   Politinės rekomendacijos

I.   Reikalingas reglamentavimas

1.

Reikia tik tokio lygio reglamentavimo, kuris padėtų spręsti problemą tuo atveju, kai neveikia nacionaliniai teisės aktai (subsidiarumo principas). Svarbiausia, kad būtų užtikrintas konsultacijų ir apeliacijų proceso Europoje skaidrumas.

II.   Oro uostų rinkliavos

2.

Atrodo, kad vieno milijono keleivių riba yra nepagrįsta ir galbūt nebūtina, kadangi būtų reguliuojama daugiau nei 150 oro uostų. Dauguma jų yra maži regioniniai oro uostai, kuriems sunku įveikti biurokratines kliūtis. Rekomenduojama, kad nacionalinės aviacijos reguliavimo institucijos atliktų rinkos tyrimus, kuriuos ES galėtų patikrinti, kad visoje Europoje būtų taikomos vienodos sąlygos.

3.

Direktyva taikoma tik tiems oro uostams, kurie kontroliuoja daugiau kaip 1 proc. visos ES keleivinio oro transporto rinkos.

4.

Nacionalinė nepriklausoma reguliavimo institucija turi teisę taikyti išimtis pagal konkurencingos rinkos tyrimo rezultatus arba tiems oro uostams, kurie kontroliuoja mažiau kaip 20 proc. savo nacionalinės rinkos. Ji taip pat turi teisę įtraukti oro uostus, kurie neviršija ribos, tačiau, jos nuomone, turi pakankamai įtakos rinkai.

5.

Visus rinkos tyrimus, kuriuos atliks nacionalinės aviacijos reguliavimo institucijos, tikrina Europos Komisija, kad visoje Europoje būtų taikomos vienodos sąlygos.

6.

Direktyva turėtų būti neutrali „vienos kasos“ principo atžvilgiu („dvigubos kasos“ principas taip pat gali gerai veikti).

7.

Oro uostams reikia turėti galimybes rinkti diferencijuotas rinkliavas, kad būtų skatinamos pagrindinės oro linijos ir sudarytos galimybės plėsti nedidelės savikainos terminalus oro uostuose.

III.   Reguliavimo institucija

8.

Nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti iš tikrųjų nepriklausomos ir vykdydamos savo veiklą, ir finansiniu požiūriu.

IV.   Pajėgumai

9.

Europai reikia pagerinti dabartinių pajėgumų naudojimą ir investuoti į naujus pajėgumus.

10.

Universali ir įvairias naujas galimybes atverianti prieiga prie oro uostų yra pagrindinė pajėgumų klausimo dalis norint visiškai išnaudoti regioninių oro uostų dabartinius pajėgumus. Visų pirma reikia sujungti oro uostus su miesto centrais ir greitųjų traukinių tinklais bei sutankinti greitųjų traukinių tinklą siekiant sumažinti artimo nuotolio skrydžių skaičių ir maksimaliai išnaudoti pajėgumus.

11.

Bendrosios paskirties aviacija atlieka svarbų vaidmenį išsiplėtusioje Europoje sudarydama sąlygas greitai ir lanksčiai keliauti iš vieno regioninio oro uosto į kitą. Todėl reikėtų išlaikyti bendrosios paskirties aviacijos paslaugas.

V.   Antžeminės paslaugos

12.

1996 m. direktyva padėjo padidinti efektyvumą, sumažinti sąnaudas ir sukurti naujų darbo vietų. Būtų galima pagerinti jos įgyvendinimą, bet naujų teisės aktų nereikia.

VI.   Planavimo reikšmė

13.

Pripažindamas, kad susisiekimas tarp regionų ir ekonomikos augimas yra glaudžiai susiję, RK mano, kad regioniniai oro uostai yra gyvybiškai svarbūs regionų klestėjimui ir gali atlikti svarbų vaidmenį mažinant spūstis pagrindiniuose oro uostuose. Be to, jie galės būti naudingi bendrosios paskirties aviacijos sektoriui ir teikti įvairias paslaugas, kurioms teikti didžiuosiuose oro uostuose, išaugus komerciniam transportui, ateityje bus vis mažiau vietos.

14.

Regionų ir vietos valdžios institucijos turi kitaip dalyvauti aviacijos sektoriaus veikloje, pavyzdžiui, vykdyti trumpalaikę ir dinamiškesnę veiklą.

15.

Sudarant ilgalaikius kraštotvarkos planus vietos ir regionų lygiu (statant namus, tiesiant transporto tinklus, planuojant mažmeninę prekybą ir t. t.), reikia labiau paisyti būsimo oro uostų augimo.

2.   Regionų komiteto rekomendacijos

1 rekomendacija

Komisijos pasiūlymas priimti direktyvą dėl oro uostų rinkliavų (COM(2006) 0820)

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Pagrindinė oro uostų užduotis ir ekonominė veikla — užtikrinti orlaivių aptarnavimą jiems nutūpus iki pakylant, taip pat keleivių ir krovinių aptarnavimą, kad oro vežėjai galėtų teikti oro susisiekimo paslaugas. Šiuo tikslu oro uostai leidžia naudotis įrenginiais ir teikia paslaugas, susijusias su orlaivių skrydžiais ir keleivių bei krovinių aptarnavimu, kurių sąnaudas jie įprastai susigrąžina iš oro uostų rinkliavų.

Pagrindinė oro uostų užduotis ir ekonominė veikla — užtikrinti orlaivių aptarnavimą jiems nutūpus iki pakylant, taip pat keleivių ir krovinių aptarnavimą, kad oro vežėjai galėtų teikti oro susisiekimo paslaugas. Šiuo tikslu oro uostai leidžia naudotis įrenginiais ir teikia paslaugas, susijusias su orlaivių skrydžiais ir keleivių bei krovinių aptarnavimu, kurių sąnaudas jie įprastai, bet nebūtinai išimtinai, susigrąžina iš oro uostų rinkliavų.

Paaiškinimas

Direktyva turėtų būti neutrali „vienos kasos“ principo atžvilgiu („dvigubos kasos“ principas taip pat gali gerai veikti).

2 rekomendacija

Komisijos pasiūlymas priimti direktyvą dėl oro uostų rinkliavų (COM(2006) 0820)

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1 straipsnio 2 dalis

Ši direktyva taikoma visiems teritorijose, kurioms taikoma Sutartis, esantiems oro uostams, kuriuose komerciniam vežimui per metus tenka daugiau kaip 1 mln. keleivių arba 25 000 tonų krovinių.

1 straipsnio 2 dalis

Š i direktyva taikoma visiems teritorijose, kurioms taikoma Sutartis, esantiems oro uostams, kuriuose komerciniam vežimui per metus tenka daugiau kaip 1 mln. keleivių arba 25 000 tonų krovinių.

Ši direktyva taikoma visiems teritorijose, kurioms taikoma Sutartis, esantiems oro uostams, kuriuose komerciniam vežimui per metus tenka daugiau kaip 1 proc. visos ES keleivinio oro transporto rinkos.

Nacionalinė nepriklausoma reguliavimo institucija turi teisę taikyti išimtis pagal konkurencingos rinkos tyrimo rezultatus arba tiems oro uostams, kurie kontroliuoja mažiau kaip 20 proc. savo nacionalinės rinkos. Ji taip pat turi teisę įtraukti oro uostus, kurie neviršija ribos, tačiau, jos nuomone, turi pakankamai įtakos rin kai.

Visus rinkos tyrimus, kuriuos atliks nacionalinės aviacijos reguliavimo institucijos, tikrina Europos Komisija, kad visoje Europoje būtų taikomos vienodos sąlygos.

Paaiškinimas

Dabartiniame direktyvos variante numatyta, kad ja bus reguliuojama daugiau nei 150 oro uostų, kurių dauguma neturi administraciniams reikalams reikalingos direktyvoje numatytos įrangos, ir jų dalies rinkoje nepakanka, kad jie patektų į šios reguliavimo priemonės taikymo sritį. Kaip nuorodą galime paminėti tai, kad 20 pagrindinių ES oro uostų turės 10 milijonų keleivių perteklių.

2007 m. spalio 10 d., Briuselis.

Regionų komiteto

pirmininkas

Michel DELEBARRE


Top