EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0706(06)

Pranešimas pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsn

OJ C 153, 6.7.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/1


Pranešimas pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnį

(2007/C 153/01)

Šengeno sienų kodekso 34 straipsnyje nustatyta, kad ES valstybės narės turi pateikti Komisijai: leidimų gyventi sąrašą, sienos perėjimo punktų sąrašą, orientacines sumas, kurių turėjimą reikalaujama įrodyti kertant išorės sienas, kurias kasmet nustato jų nacionalinės valdžios institucijos, už sienų kontrolę atsakingų nacionalinių tarnybų sąrašą ir užsienio reikalų ministerijų išduotų kortelių pavyzdžius.

I.   34 straipsnio 1 dalies a punktas. Leidimų gyventi sąrašas

Pagal Bulgarijos teisę taisyklės, taikomos šalies teritorijoje gyvenantiems asmenims, skiriasi atsižvelgiant į tai, ar asmuo yra ES valstybės narės ar trečiosios šalies pilietis.

Įstatyme, reglamentuojančiame ES piliečių ir jų šeimos narių atvykimą į Bulgarijos Respubliką, gyvenimą joje bei išvykimą iš jos, numatyti šie dokumentai:

Ilgalaikį leidimą gyventi šalyje Europos Sąjungos piliečiams išduoda nacionalinė policijos tarnyba; juo patvirtinama leidimo turėtojo teisė ilgą laiką gyventi Bulgarijos Respublikoje.

Leidimą nuolatos gyventi šalyje Europos Sąjungos piliečiams išduoda nacionalinė policijos tarnyba; juo patvirtinama leidimo turėtojo teisė nuolatos gyventi Bulgarijos Respublikoje.

Ilgalaikio gyvenimo šalyje kortelę Europos Sąjungos piliečio šeimos nariams, neturintiems Europos Sąjungos pilietybės, išduoda kompetentinga institucija; ja patvirtinama kortelės turėtojo teisė ilgą laiką gyventi Bulgarijos Respublikoje.

Nuolatinio gyvenimo šalyje kortelę Europos Sąjungos piliečio šeimos nariams, neturintiems Europos Sąjungos pilietybės, išduoda kompetentinga institucija; ja patvirtinama kortelės turėtojo teisė nuolatos gyventi Bulgarijos Respublikoje.

Toliau išvardyti Įstatymo dėl Bulgarijos asmens tapatybės dokumentų 14 straipsnyje nurodyti Bulgarijos Respublikos teritorijoje galiojantys skirtingi asmens tapatybės dokumentai, išduodami trečiųjų šalių piliečiams (toliau – užsieniečiams):

1)

užsieniečiams išduodama ilgalaikio gyvenimo Bulgarijos Respublikoje kortelė;

2)

užsieniečiams išduodama nuolatinio gyvenimo Bulgarijos Respublikoje kortelė;

3)

pabėgėlio kortelė;

4)

laikinas pabėgėlio pažymėjimas ir laikinas pabėgėlio, kuriam taikoma supaprastinta procedūra, pažymėjimas;

5)

pabėgėliams išduodamas leidimas išvykti į užsienį;

6)

asmenims be pilietybės išduodamas leidimas išvykti į užsienį;

7)

laikino išvykimo iš Bulgarijos Respublikos pažymėjimas;

8)

užsieniečiams išduodamos laikinos asmens tapatybės kortelės;

9)

užsieniečiams išduodamas leidimas grįžti į Bulgarijos Respubliką;

10)

humanitarinį statusą turintiems užsieniečiams išduodama kortelė;

11)

užsieniečiams išduodamas laikinosios apsaugos pažymėjimas;

12)

humanitarinį statusą turintiems užsieniečiams išduodamas leidimas išvykti į užsienį;

13)

asmens tapatybės kortelės, išduodamos užsieniečiams, turintiems diplomatinės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, turinčios savo būstinę Bulgarijos Respublikos teritorijoje, akreditaciją.

Pirmiau išvardyti dokumentai yra Bulgarijos teisėje nustatyti asmens tapatybės dokumentai, parengti pagal ICAO DOC 9303 rekomendacijas.

II.   34 straipsnio 1 dalies b punktas. Sienos perėjimo punktų sąrašas

1)

Bulgarijos ir Serbijos siena: Bregovas (bulg. Брегово), Vraška Čiuka (bulg. Връшка чука), Kalotina (bulg. Калотина), Strezimirovcai (bulg. Стрезимировци), Oltomancai (bulg. Олтоманци);

2)

Bulgarijos ir Makedonijos siena: Giuševas (bulg. Гюешево), Stanke Lisičkovas (bulg. Станке Лисичково), Zlatarevas (bulg. Златарево);

3)

Bulgarijos ir Turkijos siena: Malko Tarnovas (bulg. Малко Търново), Lesovas (bulg. Лесово), Kapitan Andrejevas (bulg. Капитан Андреево);

4)

Bulgarijos ir Graikijos siena: Kulata (bulg. Кулата), Ilindenas (bulg. Илинден), Kapitan Petko Voivoda (bulg. Капитан Петко войвода);

5)

Bulgarijos ir Rumunijos siena: Vidino perkėla (bulg. Видин), Orechovo perkėla (bulg. Оряхово), Rusės (bulg. Русе) tiltas per Dunojų, Silistra (bulg. Силистра), Kardamas (bulg. Кардам), Durankulakas (bulg. Дуранкулак).

6)

upių uostai: Vidinas, Lomas (bulg. Лом), Somovitas–Nikopolas (bulg. Сомовит–Никопол), Svištovas (bulg. Свищов), Rusė, Tutrakanas (bulg. Тутракан), Silistra (bulg. Силистра);

7)

jūrų uostai: Balčikas (bulg. Балчик), Varna (bulg. Варна), Burgasas (bulg. Бургас), Carevas (bulg. Царево);

8)

oro uostai: Sofijos oro uostas, Plovdivo (bulg. Пловдив) oro uostas, Gorna Oriachovicos (bulg. Горна Оряховица) oro uostas, Varnos oro uostas, Burgaso oro uostas.

III.   34 straipsnio 1 dalies c punktas. Orientacinės sumos, kurių turėjimą reikalaujama įrodyti kertant išorės sienas:

Pagal 2002 m. gegužės 11 d. Ministrų kabineto dekretu Nr. 97 priimto Potvarkio dėl vizų išdavimo sąlygų ir tvarkos 19 straipsnio 5 dalį visi užsieniečiai, norintys gauti Bulgarijos įvažiavimo vizą, privalo įrodyti, jog turi pakankamai pragyvenimo lėšų, t. y. mažiausiai 50 EUR parai ir ne mažiau kaip 500 EUR iš viso. Reikalavimas turėti tokią sumą užsieniečiams taip pat taikomas jiems atvykstant į Bulgarijos Respublikos teritoriją, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali pateikti išankstinio apmokėjimo sąskaitas už turistines paslaugas šalyje.

IV.   34 straipsnio 1 dalies d punktas. Už sienų kontrolę atsakingos nacionalinės tarnybos

Bulgarijos Respublikoje už sienų kontrolę atsakingas nacionalinės policijos pasienio policijos generalinis direktoratas.

V.   34 straipsnio 1 dalies e punktas. Užsienio reikalų ministerijos išduodamų kortelių pavyzdžiai

Bulgarijos Respublikos teritorijoje veikiančių ambasadų arba konsulatų darbuotojams išduodamos šios asmens tapatybės kortelės:

1)

diplomatinės kortelės išduodamos tik užsienio atstovybių diplomatiniam personalui ir jų šeimos nariams, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų;

(Pirmoji pusė)

Image

(Antroji pusė)

Image

2)

konsulinės kortelės išduodamos konsulinių atstovybių diplomatiniam personalui ir jų šeimos nariams, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų;

(Pirmoji pusė)

Image

(Antroji pusė)

Image

3)

administracinio ir techninio personalo kortelės išduodamos ambasadų ir konsulatų administracinio ir techninio personalo nariams bei jų šeimos nariams, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų;

(Pirmoji pusė)

Image

(Antroji pusė)

Image

4)

pagalbinio personalo kortelės išduodamos atitinkamos kategorijos asmenims ir jų šeimos nariams, kurių amžius nuo 14 iki 21 metų;

(Pirmoji pusė)

Image

(Antroji pusė)

Image

Šeimos nariai yra šie asmenys, gyvenantys kartu su pareigūnu:

vyras arba žmona,

nevedę vaikai iki 21 m., nuolatos gyvenantys su savo tėvais,

nevedę vaikai nuo 21 iki 26 m., nuolatos gyvenantys su savo tėvais ir studijuojantys universitete Bulgarijoje. Pateikus universiteto išduotą pažymėjimą, liudijantį kad naujais akademiniais metais jie yra įregistruoti studentais, jiems kasmet išduodama asmens tapatybės kortelė,

nevedę neįgalūs vaikai, vyresni kaip 21 m., kurie nuolatos gyvena su savo tėvais ir kuriems reikalinga jų priežiūra, jeigu yra tai patvirtinanti medicininė pažyma.

Asmens tapatybės kortelėse pateikiami duomenys:

kortelės pavadinimas ir numeris,

nuotrauka,

kortelės turėtojo vardas (-ai) ir pavardė (-ės),

lytis,

tautybė,

gimimo data,

diplomatinė arba konsulinė atstovybė,

kortelės turėtojo rangas (tik diplomatinėse kortelėse),

oficialios pareigos (kitose trijų rūšių kortelėse),

kortelės turėtojo parašas,

kortelę išdavusi institucija,

išdavimo data,

galiojimo laikas,

Valstybės protokolo vadovo parašas.


Top