EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) Tekstas svarbus EEE

OJ C 321, 29.12.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/37


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/13)

1.

2006 m. gruodžio 15 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „Danske Bank A/S“ (toliau — „Danske Bank“, Danija) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Sampo Bank plc“ (toliau — „Sampo Bank“, Suomija) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Danske Bank“: finansinės paslaugos, įskaitant draudimą, hipotekų finansavimą, turto valdymą, maklerio, nekilnojamojo turto ir išperkamosios nuomos paslaugas.

„Sampo Bank“: bankininkystės ir investavimo paslaugos mažmeniniams klientams, įmonėms ir instituciniams klientams.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotąsias trečiąsias šalis pateikti pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu +(32 2) 296 4301 arba 296 7244 arba paštu su nuoroda COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


Top