EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) Tekstas svarbus EEE

OJ C 321, 29.12.2006, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/29


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/10)

1.

2006 m. gruodžio 19 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „UC Rusal Limited“, naujai sukurta „EN+ Group Limited“ (toliau — EN+, Džersis) įmonei pavaldi įmonė, įnešdama savo dalį akcijomis ir turtu įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, kai kurio įmonių „Sual Partner Ltd“ (toliau — „Sual assets“) ir „Glencore International“ (toliau — „Glencore assets“) turto ir interesų kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

EN+: energija, įranga, finansinės paslaugos, statybos ir plėtros sektoriai, boksito kasyba, aliuminio ir aliuminio produktų gamyba ir pardavimas;

„Sual assets“: boksito kasyba, aliuminio ir aliuminio produktų gamyba ir pardavimas;

„Glencore assets“: boksito kasyba, aliuminio ir aliuminio produktų gamyba ir pardavimas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotąsias trečiąsias šalis pateikti pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu +(32 2) 296 4301 arba 296 7244 arba paštu su nuoroda COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


Top