EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(06)

Prancūzijos vyriausybės pranešimas dėl 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (Pranešimas apie prašymą išduoti išskirtinį leidimą, vadinamą Permis de Juan de Nova Maritime Profond , žvalgyti skystus arba dujinius angliavandenilius) Tekstas svarbus EEE

OJ C 321, 29.12.2006, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/28


Prancūzijos vyriausybės pranešimas dėl 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (1)

(Pranešimas apie prašymą išduoti išskirtinį leidimą, vadinamą „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“, žvalgyti skystus arba dujinius angliavandenilius)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/09)

2006 m. balandžio 6 d. bendrovės „Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.)“, kurios pagrindinė buveinė yra 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Hjūstone (Houston) (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir „Roc Oil Company Limited“, kurios pagrindinė buveinė yra 1 Market Street, Level 14, Sidnyje (Sydney) 2000 NSW (Australija) pateikė prašymą gauti išskirtinį leidimą, vadinamą „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“, 5 metams skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti maždaug 62 000 kvadratinių kilometrų nenurodytoje teritorijoje, apimančioje Prancūzijos salos Juan de Nova išskirtinės ekonominės zonos jūros gelmę.

Šis leidimas galioja ribojamam perimetrui:

iš vienos pusės, salos rytuose, pagal nustatytiną Prancūzijos ir Madagaskaro ekonominių zonų skiriamąją ribą.

iš kitos pusės, salos vakaruose, pagal nustatytiną Prancūzijos ir Mozambiko ekonominių zonų skiriamąją ribą.

Prašymų pateikimas ir leidimo suteikimo kriterijai

Pirminio prašymo ir konkurencinių prašymų pateikėjai turi užtikrinti, kad bus laikomasi 1995 m. balandžio 19 d. iš dalies pakeisto Nutarimo 95-427 dėl kalnakasybos leidimų 3 ir 4 straipsniuose nustatytų sąlygų (1995 m. balandžio 22 d. Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys), įsigaliojusio pagal 2006 m. birželio 2 d. Nutarimo 2006-648 dėl kalnakasybos leidimų ir požeminio saugojimo leidimų 63 straipsnį.

Suinteresuotosios įmonės gali per devyniasdešimt dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti konkurencinį prašymą, remdamosi taisyklėmis, aprašytomis „Pranešime apie angliavandenilių gavybos leidimų išdavimą Prancūzijoje“, skelbtame 1994 m. gruodžio 30 d. Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C 374 11 puslapyje, ir nustatytomis 1995 m. balandžio 19 d. iš dalies pakeistu Nutarimu 95-427. Konkurenciniai prašymai siunčiami už kasyklas atsakingam ministrui toliau nurodytu adresu

Priimant sprendimus dėl pirminio prašymo ir konkurencinių prašymų taikomi pirmiau minėto nutarimo 5 straipsnyje nustatyti kalnakasybos leidimų suteikimo kriterijai, o sprendimai priimami per du metus nuo tos dienos, kurią Prancūzijos valdžios institucijos gavo pirminį prašymą, t.y. ne vėliau kaip 2008 m. balandžio 10 d.

Veiklos vykdymo ir sustabdymo sąlygos ir reikalavimai.

Pareiškėjų prašoma remtis Kalnakasybos kodekso 79 ir 79.1 straipsniais ir 2006 m. birželio 2 d. iš dalies pakeistu Nutarimu Nr. 2006-649 dėl kalnakasybos, požeminio saugojimo darbų ir kasyklų bei požeminio saugojimo tvarkos. (2006 m. birželio 3 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys).

Papildomos informacijos galima gauti Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerijoje (Energijos ir žaliavų generalinis direktoratas, Energijos ir mineralinių išteklių direktoratas, Kalnakasybos teisės aktų biuras), 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [telefonas (33) 144 97 23 02, faksas (33) 144 97 05 70].

Prieš tai paminėtas įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas galima rasti tinklalapyje

http:// www.legifrance.gouv.fr


(1)  OL Nr. L 164, 1994 m. birželio 30 d.


Top