EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(05)

Prašymo pakeisti paraišką paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

OJ C 321, 29.12.2006, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/23


Prašymo pakeisti paraišką paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

(2006/C 321/08)

Šis paskelbimas suteikia teisę užprotestuoti paraišką pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį. Užprotestavimas turi būti pateiktas Komisijai per šešis mėnesius nuo šio paskelbimo.

PRAŠYMAS PAKEISTI PARAIŠKĄ

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 510/2006

Prašymas pakeisti paraišką pagal 9 straipsnį ir 17 straipsnio 2 dalį

„ASIAGO“

EB NR.: IT/PDO/117/0001

SKVN ( X ) SGN ( )

Prašomas (-i) pakeitimas (-ai)

Specifikacijos aprašymas:

Image

Produkto pavadinimas

Image

Produkto apibūdinimas

Image

Geografinė vietovė

Image

Kilmės įrodymas

Image

Gamybos būdas

Image

Sąsaja su geografine vietove

Image

Ženklinimas

Image

Nacionaliniai reikalavimai

Pakeitimas (-ai):

Aprašymas

Nurodomos dviejų rūšių sūrio „Asiago“ (šviežio ir brandinto) specifinės cheminės savybės (drėgmė, baltymai, riebalai, riebalai sausosiose medžiagose) ir mikrobiologinės savybės (patogenai, S. Aureus, E. Coli, koliforminės bakterijos 30oC temperatūroje).

Nurodoma, kad praėjus minimaliam produkto nokinimo laikui sūrių išorė gali būti apdorojama medžiagomis, kurias leidžiama naudoti pagal galiojančias nacionalines taisykles, išskyrus papildomą nuorodą „prodotto della montagna“ turinčius sūrius.

Geografinė vietovė

Naudojama sąvoka „kalnų teritorija“ — tai vietovės, esančios ne žemiau kaip 600 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Gamybos būdas

Pateikiama informacija apie pašarus, kuriais gyvulių negalima šerti. Gyvulius yra draudžiama šerti bet kokios rūšies silosu, jei iš jų pieno bus gaminami sūriai su papildoma nuoroda „prodotto della montagna“.

Nurodoma dviejų rūšių (šviežio ir brandinto) „Asiago“ sūrio gamybos temperatūra, maksimali laikymo trukmė ir perdirbimui skirto pieno sudėtis.

Patikslinami abiems sūrio „Asiago“ rūšims taikytini fiziniai ir temperatūros parametrai, susiję su sūrio gaminimo būdu. Perdirbant brandinto sūrio „Asiago“ gamybai skirtą pieną gali būti naudojamas lizocimas (E 1105), išskyrus tuos atvejus, kai gaminami papildomą nuorodą „prodotto della montagna“ turintys sūriai.

Taip pat pateikiama išsami ir tiksli techninė informacija (temperatūra bei drėgmė), susijusi su sūrio nokinimu ir laikymu. Patikslinamas mažiausias brandinto sūrio „Asiago“ nokinimo laikas (60 dienų arba 90 dienų tuo atveju, jei sūriai turi papildomą nuorodą „prodotto della montagna“).

Siekiant tiksliau identifikuoti sūrius, naudojami numeruoti kazeino įspaudai, o šoninėje dalyje įspaudžiama produkto pagaminimo mėnesį nurodanti abėcėlės raidė.

SKVN sūriai „Asiago“ gali būti pjaustomi ir pakuojami dalimis, tačiau tai turi būti daroma taip, kad matytųsi sūrių šoninė dalis. Kadangi pjaustant gali būti pažeista ir (arba) pašalinta pluta, siekiant garantuoti produkto autentiškumą pakavimo procesas turi vykti teritorijoje, kurioje sūris yra gaminamas.

Ženklinimas

Pateikiami tikslūs apibrėžimai, naudotini dviem sūrio „Asiago“ rūšims (šviežiam ir brandintam) įvardyti, taip pat pažymimas nevienodas brandinto „Asiago“ sūrio nokinimo laikas (sūriai mezzano, vecchio, stravecchio — vidutiniškai brandintas, brandintas, ilgai brandintas), numatoma galimybė etiketėje nurodyti, kad gaminant nebuvo naudotas lizocimas (E 1105) ir patikslinamos nuorodos „prodotto della montagna“, kuri gali būti dedama tik ant kalnuose įsikūrusiose gamyklose iš kalnuose auginamų galvijų pieno gaminamų sūrių, naudojimo taisyklės.

ATNAUJINTA SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 510/2006

„ASIAGO“

EB NR.: IT/PDO/117/0001

SKVN ( X ) SGN ( )

Ši santrauka yra tik informacinė. Suinteresuotosioms šalims rekomenduojama susipažinti su nesutrumpinta produkto specifikacija, kurią galima gauti 1 dalyje nurodytose nacionalinėse institucijose arba Europos Komisijoje (1).

1.   Kompetentinga valstybės narės institucija:

Pavadinimas:

Ministero politiche agricole e forestali

Adresas:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefonas

(39-06) 481 99 68

Faksas

(39-06) 42 01 31 26

El. paštas:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Pareiškėjų grupė:

Pavadinimas:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adresas:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Telefonas

(39-0444) 32 17 58

Faksas

(39-0444) 32 62 12

El. paštas:

asiago@asiagocheese.it

Sudėtis:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai ( X ) kiti ( )

3.   Produkto rūšis

1.3 klasė — SŪRIS

4.   Specifikacijos aprašymas (4 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų santrauka)

4.1   Pavadinimas: „Asiago“

4.2   Aprašymas: Saugoma kilmės vietos nuoroda „Asiago“ naudojama dviejų rūšių — šviežiam ir brandintam „Asiago“ pusiau kietam sūriui, kuris gaminamas tik iš karvės pieno, laikantis gamybos specifikacijų.

 

 

Specialios leistinos paklaidos

drėgmės kiekis

39,5 %

+/- 4,5

baltymai

24,0 %

+/- 3,5

riebalai

30,0 %

+/- 4,0

natrio chloridas

1,7 %

+/- 1,0

riebalai sausosiose medžiagose

ne mažiau kaip 44 %

Nėra

Šoninė dalis

tiesi arba lengvai išgaubta

Viršutinė ir apatinė dalys

lygios ir beveik lygios

Svoris

11–15 kg

Aukštis

11–15 cm

Diametras

30–40 cm

Patogenai

Nėra

S. aureus

 (2) M < 1 000/1g

E. coli

 (2) M < 1 000/1g

Koliforminės bakterijos 30°C

 (2) M < 100 000/1g

 

 

Specialios leistinos paklaidos

drėgmės kiekis

34,50 %

+/- 4,00

baltymai

28,00 %

+/- 4,00

riebalai

31,00 %

+/- 4,50

natrio chloridas

2,40 %

+/- 1,00

riebalai sausosiose medžiagose

ne mažiau kaip 34 %

Nėra

Šoninė dalis

tiesi arba beveik tiesi

Viršutinė ir apatinė dalys

lygios ir beveik lygios

Svoris

8–12 kg

Aukštis

9–12 cm

Diametras

30–36 cm

Patogenai

Nėra

S. aureus

M < 10 000/1g

E. coli

M < 100 000/1g

Praėjus minimaliam produkto nokinimo laikui, sūrių „Asiago“ išorė gali būti apdorojama galiojančiose nacionalinėse nuostatose apibrėžtomis leistinomis medžiagomis. Išorinė sūrių dalis (pluta) nevalgoma.

Bet kokiu atveju, apdorojus sūrio išorę tam tikromis medžiagomis, neturi būti pažeistas sūrį identifikuojantis kazeino įspaudas ir nuorodos logotipas. Gaminant sūrius „Asiago“ su nuoroda „prodotto della montagna“ yra draudžiama naudoti dažiklius ir antipelėsines medžiagas.

SKVN sūriai „Asiago“ gali būti pjaustomi ir pakuojami dalimis tik taip, kad matytųsi sūrio šoninė dalis.

4.3   Geografinė vietovė: SKVN sūris „Asiago“ gaminamas iš apibrėžtoje vietovėje — komunose, kurios įeina į administracinę Vičenzos, Trento, Padovos ir Treviso provincijų teritoriją — auginamų galvijų pieno toje pačioje vietovėje įsikūrusiose įmonėse, kaip nurodyta gamybos specifikacijoje. Šios gamybos vietovės, esančios ne žemesniame kaip 600 metrų aukštyje virš jūros lygio, yra laikomos kalnų vietovėmis.

4.4   Kilmės įrodymas: Kiekvienas gamybos proceso etapas yra kontroliuojamas. Siekdamos užtikrinti produkto atsekamumą bet kuriame gamybos etape, kontrolės institucijos kartu su pieno gamintojais, surinkėjais, perdirbėjais ir sūrio be plutos nokintojais bei pakuotojais tvarko registrus, kaip numatyta specifikacijoje ir kontrolės plane. Jei patikrinus nustatoma, kad gamybos procesas ir produktas neatitinka reikalavimų, uždraudžiama prekiauti produktu su„Asiago“ nuoroda.

4.5   Gamybos būdas: Specifikacijoje taip pat numatyta, kad gyvuliai, kurių pienas bus perdirbamas gaminant SKVN sūrį „Asiago“, negali būti šeriami gamybos specifikacijoje nurodytais draudžiamais pašarais. Jei pienas yra skirtas nuorodą „prodotto della montagna“ turinčio SKVN sūrio „Asiago“ gamybai, draudžiama šerti gyvulius bet kokios rūšies silosu.

Šviežio sūrio „Asiago“ gamybai yra naudojamas galiojančias sanitarijos taisykles atitinkantis pienas, gaunamas iš 1 ar 2 melžimų, jis yra nepasterizuotas arba pagal galiojančias taisykles 15 sekundžių pasterizuotas 72°C temperatūroje. Brandinto sūrio „Asiago“ gamybai yra naudojamas galiojančias sanitarijos taisykles atitinkantis iš dalies nugriebtas pienas, gaunamas iš 2 melžimų, arba pienas iš 2 melžimų, kai iš dalies nugriebiamas tik vieno melžimo pienas, arba tik iš vieno melžimo gaunamas iš dalies nugriebtas pienas; pienas yra nepasterizuotas arba 15 sekundžių termiškai apdorotas 57–68°C temperatūroje. SKVN sūrio „Asiago“ su nuoroda „prodotto della montagna“ gamybai yra leidžiama naudoti 2 arba 4 melžimų pieną, kuris turi būti perdirbtas per 18 valandų nuo jo gavimo, jei naudojamas 2 melžimų pienas, ir per 24 valandas nuo jo gavimo, jei naudojamas 4 melžimų pienas.

Perdirbant brandinto sūrio „Asiago“ gamybai skirtą pieną galima naudoti pagal teisės aktus leistiną lizocimo (E 1105) kiekį. Draudžiama naudoti lizocimą gaminant nuorodą „prodotto della montagna“ turintį sūrį „Asiago“.

Minimalus šviežio sūrio „Asiago“ nokinimo laikas yra 20 dienų nuo pagaminimo dienos, brandinto sūrio „Asiago“ — 60 dienų nuo paskutinės pagaminimo mėnesio dienos, nuorodą „prodotto della montagna“ turinčio brandinto sūrio „Asiago“ — 90 dienų nuo paskutinės pagaminimo mėnesio dienos, o šviežio „Asiago“ — 30 dienų nuo pagaminimo dienos.

Nokinimas turi vykti toje vietovėje, kur vyksta gamyba.

Nuorodą „prodotto della montagna“ turintis sūris „Asiago“ turi būti nokinamas kalnų teritorijoje įsikūrusiose gamyklose, kurių patalpose temperatūrą ir drėgmę lemia natūralios aplinkos sąlygos. Kadangi pjaustant sūrį į mažesnes dalis (kubelius, riekeles ir t.t.) pažeidžiama ir (arba) pašalinama pluta, o dėl to nesimato sūrio kilmės vietos nuorodos, pakavimas turi būti vykdomas gamybos teritorijoje, siekiant užtikrinti produkto atsekamumą. Ant sūrio „Asiago“, pagaminto iš kalnų vietovėse įsikūrusiuose ūkiuose gaunamo pieno, kurį perdirba kalnų teritorijoje veikiančios įmonės, ir nokinto kalnų teritorijoje, etiketės gali būti papildomai nurodyta „prodotto della montagna“.

4.6   Sąsaja su geografine vietove: Pažymėtina, kad dėl gamtinių veiksnių nustatytoje teritorijoje klimato ir pedologinės sąlygos, kurios lemia melžiamų gyvulių šėrimui skirtų pašarų kokybę, yra iš esmės vientisos. Sūrio istorinė kilmės vieta yra Asiago plokščiakalnis, tačiau dėl vietinių gyventojų migracijos, kurią lėmė pirmasis pasaulinis karas, sūris išplito ir aplinkiniuose pakalnės plotuose.

4.7   Kontrolės institucija:

Pavadinimas:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adresas:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Telefonas

(39-0445) 36 60 94

Faksas

(39-0445) 38 26 72

El. paštas:

csqa@csqa.it

4.8   Ženklinimas: Visi SKVN sūriai „Asiago“ yra pažymėti sunumeruotais kazeino įspaudais, paženklinti atsakingos Reguliavimo tarnybos (Consorzio di Tutela) išduotais antspaudais, kuriuos leidžiama naudoti tik tam teisę turintiems subjektams ir kuriuose yra nurodytas nuorodos logotipas, kas yra neatsiejama gamybos specifikacijos dalis, taip pat raidinis bei skaitmeninis įmonės gamintojos kodas ir daugiau nei kartą pateikta nuoroda „Asiago“ j, kuri ant šviežio sūrio „Asiago“ yra ne mažesnė nei 25 mm, o ant brandinto sūrio „Asiago“ — ne mažesnė nei 20 mm.

Be to, ant brandintų sūrių „Asiago“ šoninės dalies yra įspausta pagaminimo mėnesį nurodanti abėcėlės raidė, kaip reikalaujama specifikacijoje. Nuorodą „prodotto della montagna“ turintys sūriai „Asiago“ išsiskiria tuo, kad antspaude tik vieną kartą yra pateikta nuoroda „prodotto della montagna“. Pasibaigus minimaliam nokinimo laikui, šoninė nuorodą „prodotto della montagna“ turinčių sūrių „Asiago“ dalis paženklinama ugnimi atsakingos Reguliavimo tarnybos įrankiais, kurie išduodami įmonėms, kurios turi teisę juos naudoti; antspaude matyti specifikacijoje nurodyta emblema.

Šviežio sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „fresco“ (šviežias).

Brandinto sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „stagionato“ (brandintas).

4–6 mėnesius nokinto brandinto sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „mezzano“ (vidutiniškai brandintas).

Daugiau nei 10 mėnesių nokinto brandinto sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „vecchio“ (subrandintas).

Daugiau nei 15 mėnesių nokinto brandinto sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „stravecchio“ (ilgai brandintas).

Etiketėje gali būti nurodyta, kad nebuvo naudotas lizocimas (E 1105).

Įvairios įmonių etiketės, antspaudai, serigrafijos ir t.t. visada turi būti uždėti taip, kad būtų įskaitomi visi SKVN „Asiago“ skiriamieji ženklai (padaryti uždedant antspaudus) bei sūrius „Asiago“ identifikuojantys kazeino įspaudai.

4.9   Nacionaliniai reikalavimai: —


(1)  Europos Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, Žemės ūkio produktų kokybės politikos skyrius, B-1049 Briuselis.

(2)  Šie duomenys skirti iš termiškai apdoroto pieno pagamintam sūriui.


Top